Zo haal je meer uit je online college

Student bekijkt onderwijsvideo en maakt aantekeningen met pen

Online colleges en kennisclips zijn blijvertjes in het onderwijs. Dat kán fijn zijn. Zo heb je bijvoorbeeld meer vrijheid om je eigen tijd in te delen. Maar erg motiverend is het meestal niet. Gezellige huisgenoten of rommel om je heen helpen ook niet bepaald mee. Hoe zorg je voor voldoende focus? Vooral het maken van aantekeningen en het houden van korte pauzes is belangrijk.

Wees geen couch potato

In de praktijk laten studenten een onderwijsvideo vaak over zich heen komen. Je bekijkt het misschien in een keer, zonder pauzes en zonder aantekeningen te maken. Net het kijken van je favoriete serie op Netflix. En dat is een gemiste kans, want als je zo’n filmpje op een actieve manier bekijkt, ben je beter in staat om de inhoud van een vak te begrijpen en onthouden. 

Beter presteren door pauzes en aantekeningen

Onderzoekers uit de VS onderzochten het effect van pauzes en maken van aantekeningen op begrip van informatie uit filmpjes. Deelnemers kregen de taak om te luisteren naar een minicollege van 14 minuten en hierbij aantekeningen te maken, zodat ze na afloop van het college enkele inhoudelijke vragen over de inhoud ervan konden beantwoorden. Voordat ze de test kregen, werden de deelnemers eerst gevraagd hun aantekeningen verder uit te werken. Een deel van de deelnemers werkte met korte pauzes: zij kregen gedurende het minicollege drie keer een pauze van 5 minuten om hun aantekeningen verder uit te werken, terwijl de overige deelnemers dat pas na afloop van het college mocht doen.

Het bleek dat studenten die hun aantekeningen in pauzes uitwerkten, beter presteerden op de kennistoets dan studenten die hun aantekeningen alleen na afloop konden uitwerken. Dit komt waarschijnlijk doordat de korte breaks helpen om de informatie actief te verwerken en een plek te geven, zodat je weer ruimte hebt voor het opnemen van nieuwe informatie. Zo wordt je geheugen minder belast en ben je beter in staat om je te concentreren. 

Dus: Maak aantekeningen (in steekwoorden) tijdens het kijken naar filmpjes, en pauzeer regelmatig om je aantekeningen verder uit te werken.

Studenten die hun aantekeningen in pauzes uitwerken, presteren beter op kennistoetsen.

Meer tips voor een betere concentratie

Naast het houden van pauzes en het maken van aantekeningen, kun je nog meer doen om gefocust te blijven. Onderstaande tips helpen je om je nog beter te concenteren.

Werkomgeving

Zorg ervoor dat je je kamer of werkplek zo inricht dat deze uitnodigt tot leren. Het kan al helpen om je bureau leeg te maken, deze wellicht op een andere plek te zetten en een notitieblok neer te leggen. 

Licht en zuurstof

Check of je voldoende licht hebt (buitenlicht heeft de voorkeur) en of de ruimte voldoende geventileerd is. Een gebrek aan licht en zuurstof maakt dat er energie verloren gaat, en die heb je nou juist nodig om je te concentreren. 

Creër vaste gewoontes

Je kunt meestal zelf bepalen wanneer je het college bekijkt. Ben je een uitsteller of heb je moeite om jezelf te motiveren het college te bekijken? Dan kan het helpen om dezelfde tijden voor de colleges aan te houden als die in de studiehandleiding staan. Zijn er geen tijden aangegeven, dan is het handig om op vaste momenten aan een vak te werken. Vaste gewoontes helpen om structuur in je dag en je week te houden. 

Kom in beweging

Het helpt om fysiek actief te worden als je je wilt concentreren. Probeer bijvoorbeeld voor en na het college even naar buiten te gaan. Op die manier bouw je als het ware een warming up (actief worden) of cooling down (verwerkingstijd) in tussen de verschillende activiteiten. 

Zet een timer

Als je het lastig vindt om de hele tijd geconcentreerd te blijven, kun je een timer zetten en het college in stukjes bekijken. Tot de timer af gaat (bijvoorbeeld na ongeveer 25 minuten) richt je je aandacht alleen op het college. Sluit andere vensters in je browser en leg je mobiele telefoon het liefst in een andere ruimte. 

Volg je het nog?

Probeer je de hele tijd af te vragen of je begrijpt wat de docent vertelt. Als je het niet meer volgt, kun je teruggaan naar het moment dat je het nog wel begreep. Is het nog steeds onduidelijk voor je? Pauzeer het college dan en schrijf je vraag op. Daar kun je later een antwoord op zoeken. 

Nabereiding

Bereid je college na, door 10-15 minuten je aantekeningen door te nemen en voor jezelf te markeren waar de docent uitvoerig bij stil stond (is extra belangrijk) en wat je nog niet helemaal begreep. Bedenk op basis daarvan wat je nog moet opzoeken of navragen. Plan deze volgende stap in.

Deze studietip wordt je aangeboden door:

Tips en trainingen

Ben je op zoek naar een betere studie-aanpak, of wil je bepaalde studievaardigheden verder ontwikkelen? Bekijk welke trainingen je bij ons kunt volgen, of neem een kijkje bij onze andere studietips.