Differentiëren in het mbo: een goede start brengt structuur

Differentieren in de klas

Studenten zijn verschillend; bijvoorbeeld in de voorkennis die ze hebben, hoe goed ze kunnen leren en welke onderwerpen hun interesse hebben. Door verschillen tussen studenten sluit het onderwijsaanbod meer of minder goed bij hen aan. Ga je als docent bewust, positief en planmatig met de verschillen om en stem je het onderwijs af op die verschillen, dan ben je bezig met differentiëren. Door het onderwijs goed af te stemmen op de studenten, is de kans het grootst dat zij een goed leerresultaat behalen.

Om goed in te spelen op verschillen, kun je ervoor kiezen om studenten in groepen aan verschillende taken te laten werken. Maar als studenten en begeleidend docenten op verschillende plekken in het gebouw bezig zijn, kan deze manier van differentiëren leiden tot onoverzichtelijkheid en het uit elkaar vallen van de groep. Het effect kan zijn dat de start van de dag rommelig verloopt en niet duidelijk is wie aanwezig is. Ook mis je daardoor een vorm van gezamenlijkheid. Zo’n rommelige start is dan ook niet goed voor de betrokkenheid van studenten bij elkaar en voor de organisatie van de begeleiding. Wat kun je doen om hier structuur in aan te brengen?

Tip 1: Start de dag gezamenlijk op

Start de dag met een gesprek waarbij alle studenten en betrokken docenten bij elkaar zitten. Daarin kan geïnventariseerd worden wie afwezig is en kan meegedeeld worden wie ziek is. Ook kan georganiseerd worden wie wat gaat doen die dag, en wie waar te vinden zal zijn (studenten en docenten). De dagstart is ook een goed moment om ervaringen te horen van de werkvloer. Daardoor kunnen studenten van elkaar leren en kan de docent gedurende de dag op eventuele vragen uit de werkpraktijk terugkomen. Zo’n dagstart hoeft maar een kwartier te duren, maar als er een interessante uitwisseling over het praktijkwerk plaatsvindt of vragen beantwoord kunnen worden die voor iedereen interessant zijn, is het nuttig daar meer tijd voor te nemen.

Tip 2: Gebruik een mededelingenbord

Om te verhelderen wie waar aan het werk is gedurende de dag (studenten en docenten), wordt dit bij de dagstart op een mededelingenbord ingevuld. Het invullen van het bord is een moment om te inventariseren of studenten aan de slag kunnen of hulp nodig hebben. Op dat moment kan gepland en opgeschreven worden in welke volgorde de docent bij de groepen langskomt. Ook kun je op het bord zetten wanneer er een plenaire uitleg is over de lesstof voor de studenten die dit nodig hebben.

Auteur en contactpersoon differentiëren

Wil je meer lezen over differentiëren? Bekijk dan ons Dossier Differentiatie. Wil je aan de slag en heb je advies nodig? Je kunt bij ons terecht voor individuele begeleiding.