Aan de slag met wederkerigheid en maatwerk in onderwijs voor professionals

Werkende professionals met elkaar in gesprek tijdens een training

Universitaire docenten staan voor unieke onderwijskundige uitdagingen, wanneer zij aan de slag gaan met het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs aan professionals (OvP). Want voor deze veeleisende groep lerenden zijn wederkerigheid en maatwerk van groot belang. Wat bedoelen we met deze begrippen, en hoe geef je hier vorm aan bij het ontwikkelen en begeleiden van OvP? In dit artikel geven we praktische tips.

Welke behoeftes hebben professionals?

Het is nuttig om eerst meer te weten over wie de mensen zijn waarvoor je OvP ontwikkelt, en welke behoeftes zij hebben. In een literatuurstudie zochten Zuiker et al. (2018) naar aanknopingspunten. Zij beschreven verschillende kenmerken van professionals. Zo heeft deze doelgroep:

  • opgedane ervaring en praktische kennis van hun beroep,
  • een andere reden/motivatie om te leren in vergelijking met initiële studenten,
  • behoefte om vragen vanuit de praktijk in te kunnen brengen,
  • behoefte aan onmiddellijke transfer van het geleerde naar hun dagelijkse praktijk,
  • beperkt beschikbare tijd,
  • hoge verwachtingen ten aanzien van inhoud en organisatie, en 
  • een heterogeniteit in leeftijd, vooropleiding en expertise.

Geen ‘prefab’ aanpak

Omdat deze doelgroep tamelijk heterogeen en veeleisend is, past een ‘prefab’ programma dat vooraf in elkaar gezet en dichtgetimmerd is, dus niet in de didactiek. Professionals verschillen immers sterk wat betreft voorkennis, beroep, leeftijd, levenservaring, disciplinaire achtergrond etc. Om aan te sluiten op de grote variatie in startsituaties, zijn sterk gepersonaliseerde leerpaden en begeleiding dan ook heel belangrijk. De literatuurstudie van Zuiker et al. (2018) laat zien dat wederkerigheid en maatwerk kernbegrippen zijn in didactiek voor OvP.

Wat verstaan we onder wederkerigheid en maatwerk?

Met wederkerigheid bedoelen we dat zowel docent als deelnemers baat hebben bij de ‘ontmoeting’. De begeleider kan door deelnemers ingebracht materiaal uit de praktijk gebruiken als casusmateriaal in (toekomstig) onderwijs, initieel of voor professionals. Ook kan hij/zij de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten in de praktijk toetsen en kunnen ideeën ontstaan voor nieuw onderzoek. Deelnemers kunnen, net als de docent overigens, leren van de eerder verworven competenties, ervaringen en praktische kennis van de andere deelnemers (Zuiker et al., 2018). Daarnaast kunnen zij hun netwerk uitbreiden en profiteren van deze contacten. 

Onder maatwerk verstaan we dat je bij het ontwikkelen van een cursus, module of leergang begint met het centraal stellen van de professional. Doel hiervan is dat het onderwijs aansluit bij de individuele behoeften en competenties van de deelnemers en bij het domein waarin zij willen functioneren (Smid, 2001). Dit levert een programma op dat aansluit bij de uiteenlopende voorkennis van de deelnemers, dat beantwoordt aan verwachtingen en individuele leerdoelen, dat hen in staat stelt antwoorden te vinden op hun specifieke vragen en dat ervoor zorgt dat de activiteiten direct gekoppeld kunnen worden aan de werkpraktijk.

Wederkerigheid en maatwerk toepassen: praktische tips

Er zijn verschillende momenten en gelegenheden gedurende OvP om wederkerigheid en maatwerk vorm te geven. De mogelijkheden variëren en zijn afhankelijk van het type onderwijs. Zo geeft methodenonderwijs minder mogelijkheden om het programma aan te passen aan persoonlijke leerdoelen (bijv. training in data-analyse). En bij onderwijs gericht op competentieontwikkeling (combinatie van kennis, vaardigheden en attitude) ligt de focus op het versterken van een persoonlijke aanpak. Denk aan het leren opstellen van diversiteitsbeleid. Het is ook goed om stil te staan bij de omvang van je onderwijs. Zo zijn er meer mogelijkheden om in te spelen op leerbehoeften wanneer je langere tijd met deelnemers optrekt.

Dus hoe geef je vorm aan maatwerk en wederkerigheid in het hele proces van curriculumontwerp tot uitvoering? Hieronder geven we concrete tips, waarbij we vijf fases onderscheiden. 

Waar mogelijk bieden we onderbouwing voor onze voorbeelden. Deze lijst is mede tot stand gekomen door input van deelnemers aan onze workshop op de EUCEN-conferentie in 2021, deelnemers van twee leergangen binnen de Universiteit Utrecht en ervaren OvP-docenten van de Universiteit Utrecht tijdens adviesgesprekken.

Meer lezen

De praktische tips uit dit artikel vloeien voort uit een onderzoek van de auteurs, waarover onlangs een artikel verscheen in Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Daarin stond de vraag centraal: In wat voor type leeractiviteiten en begeleiding kunnen wederkerigheid en maatwerk worden vormgegeven in formeel onderwijs voor professionals? Wil je hier meer over weten? Bekijk het artikel via onderstaande button.

Lees artikel

Aan de slag?

Aan de slag met het ontwerpen en vormgeven van OvP? Onderwijsadvies & Training adviseert individuele docenten en (onderwijs)organisaties over de vormgeving van onderwijs aan professionals. Meer weten? Neem contact op via onderwijsadviesentraining@uu.nl.

En oud-collega's Rouven Hagemeijer en Liesbeth van de Grint.

Referenties

Bovill, C. and Bulley, C.J. (2011). A model of active student participation in curriculum design: exploring desirability and possibility. In Rust, C. Improving Student Learning (18) Global theories and local practices: institutional, disciplinary and cultural variations. Oxford: The Oxford Centre for Staff and Educational Development, 176-188.

Jarošová, E., Lorencová, H., Půbalová, K. & Šedivý, L. (2017). Teaching Methods in MBA and Lifelong Learning Programmes for Managers, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 10, No. 3, pp. 86-92, online. doi: 10.7160/eriesj.2017.100304

Knowles, M.S., Holton III, E.F. & Swanson, R.A. (2005). The adult learner. The definitive classic in adult education and human resource development (Vol. 6). Oxford: Elsevier.

Merriam, S.B. (2017). Adult learning theory: evolution and future directions. PAACE Journal of Lifelong Learning, Vol. 26, 2017, 21-37.

Merriam, S.B. (2002). Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars of Adult Learning Theory. The new update on adult learning theory, vol. 2001, 89, 3-14. 

Smid, G. (2001). Professionals opleiden. Over het ontwerpen van competentiegericht vervolgonderwijs voor hoger opgeleiden. Schoonhoven: Academic Service.

Spedding, T. (2020). Stories of supervision. Education Sciences, 10, 93. doi:10.3390/educsci10040093

Zuiker, I., Lam, J.I., Adriaanse, P.J.G., Bakker, W.E., Kluijtmans, M. & van Tartwijk, J.W.F. (2018). Levenslang Leren - Uitgangspunten voor postacademisch onderwijs. TH&MA: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 25 (1), 36-40.