Primair onderwijs

In het primair onderwijs leveren wij maatwerk voor scholen en schoolbesturen op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering. In overleg met scholen en schoolbesturen bespreken wij graag hoe de school hieraan kan werken. 

Samenwerking in het po
De wereld van het lerende kind uitdagender maken. Daar leveren wij graag een bijdrage aan! Daarom werken we samen met het Wetenschapsknooppunt, verschillende schoolbesturen uit de regio en partners binnen het hoger onderwijs. Samen streven we ernaar een goed en passend aanbod neer te zetten voor het primair onderwijs in de regio Utrecht. 

Contact
Neem bij vragen en meer informatie contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training:
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl

Onderzoekend en ontwerpend leren
Contactpersoon Rekenen