Primair onderwijs

Maatwerk

In het primair onderwijs leveren wij maatwerk voor scholen en schoolbesturen op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering. In overleg met scholen en schoolbesturen bespreken wij graag hoe de school hieraan kan werken. Hierbij sluiten wij aan op thema’s die vanuit de overheid worden gestimuleerd:

Wetenschap & Technologie: in 2020 moeten alle basisscholen volgens het Techniekpact bijvoorbeeld structureel Wetenschap en Technologie in het curriculum hebben verwerkt. Vanuit het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie Midden Nederland (KTWT) begeleiden wij scholen bij het zetten van de juiste stappen. Daarnaast bieden wij een professionaliseringsprogramma aan om scholen te helpen W&T (verder) in te zetten in het onderwijs.

Rekenen: wij zetten ons op verschillende manieren in voor het verbeteren  van de kwaliteit van het rekenonderwijs. Ook bieden we conferenties, professionaliseringsdagen en activiteiten in netwerkverband op het gebied van rekenen.

Interactievaardigheden van leerkrachten (Klascoach2.0)

Profiel pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten (PDH): wij werken graag samen met u aan het verbeteren van de interactievaardigheden en het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten in het basisonderwijs. 

Beeldcoaching: voor leerkrachten die inzicht willen in hun manier van lesgeven, begeleiden of feedback geven, en hier stappen in wil zetten, kan beeldcoaching (video-interactiebegeleiding) een oplossing zijn. 

Praktijkgericht onderzoek

We voeren op verschillende thema’s onderzoek uit voor het primair onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan:

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU): doel van dit project is een duurzame onderzoekscultuur tot stand brengen in het Utrechtse PO. Aan het project nemen in totaal 16 scholen van de drie grote Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO), en vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie, HKU en HU).

Wetenschap en technologie

  • Leren in en met een science museum
  • Het bevorderen van academisch taalgebruik tijdens onderzoekend leren
  • Excellentiebevordering in het primair onderwijs - Onderzoekend en ontwerpend leren

Rekenen in het primair onderwijs

  • Classroom assessment
  • Embodied cognition
  • Mogelijkheden van prentenboeken bij rekenen-wiskunde
  • Formatieve toetsing van rekenvaardigheid

Jaarkalender activiteiten

De activiteiten die wij voor leerkrachten en leerlingen organiseren staan overzichtelijk bij elkaar in onze jaarkalender.

Samenwerken om de wereld van het lerende kind uitdagender te maken

In de regio Utrecht werken verschillende partijen samen om een goed en passend aanbod neer te zetten voor het primair onderwijs in de regio. In deze samenwerking participeren Onderwijsadvies & TrainingWetenschapsknooppunt, verschillende schoolbesturen PO en andere partijen binnen het hoger onderwijs. Het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie (KTWT) is een voorbeeld van deze samenwerking. Er wordt veel praktijkonderzoek gedaan naar het lerende kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Veel scholen hebben stappen gezet om dit praktijkonderzoek goed te benutten. De ambitie binnen de regio Utrecht is om elkaar te blijven stimuleren om de wereld van het lerende kind nog uitdagender te maken.

Contact

Neem bij vragen en meer informatie contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training:
T 030 253 3224
E onderwijsadviesentraining@uu.nl