Posterpresentaties door studenten: ook dát kan online

Posterpesentaties kunnen ook online

Het is een veelgekozen werkvorm: studenten in groepen laten werken aan een opdracht, waarna ze hun bevindingen presenteren op een poster. Ook online is dit mogelijk! Hanne ten Berge geeft twee voorbeelden.

Hoe we het voorheen deden

In de cursus die ik geef voor de universitaire lerarenopleiding, werken studenten in groepen van maximaal vier personen aan een van de leerdoelen die ze voor zichzelf voor deze cursus hebben geformuleerd. De groepen vormen zich op basis van dicht bij elkaar liggende leerdoelen. Studenten zoeken samen literatuur. Aan het eind van de cursus presenteren ze hun bevindingen op een poster tijdens een posterparade. Na een pitch per poster verspreidt iedereen zich over de posters om nadere toelichting te krijgen en vragen over de stof te kunnen stellen aan elkaar. Het werk aan het leerdoel is input voor de tweede toets, tezamen met tenminste één ander leerdoel waarvoor ze het werk van de andere groepen kunnen gebruiken. Daarom verzamelen studenten al het materiaal dat ze gebruikt hebben in Blackboard, zodat andere studenten daaruit kunnen putten voor de tweede toetsopdracht.

De online variant

Nu we hier een online variant voor moesten bedenken, hebben we studenten gevraagd hun poster (of maximaal 5 powerpointslides) in het kanaal voor hun groep in MS Teams te zetten. Op het tijdstip van de online bijeenkomst gaven we studenten nog een uur de tijd hun materialen over het leerdoel op Blackboard aan te vullen (dit omdat we ook studenten met kinderen hebben en er zeker van willen zijn dat iedereen de tijd heeft gehad materiaal op Blackboard te zetten). Daarna is er drie kwartier de tijd om elkaars posters/powerpoints in MS Teams te bekijken en er via de chat vragen over te stellen. Net als anders vragen we steeds een groepslid bij de eigen poster te blijven. Dat organiseren we nu door hen onderling tijdsblokken af te laten spreken.

Alle studenten kunnen in de 7 kanalen die we voor de groepen hebben aangemaakt, dus iedereen kan aansluiten in de discussie en zien wat er daarvoor al is gezegd. De docenten sluiten ook aan bij de verschillende discussies.

De aanpak van João Trabucho

Universitair docent João Trabucho van Geowetenschappen deelde zíjn aanpak met me. Ook hij heeft normaal gesproken een posterparade aan het eind van de cursus, waarvoor 30 studenten in 7 groepen samenwerken. Studenten leren in deze cursus vaardigheden om een goede poster te maken met behulp van een mondelinge toelichting van de docent, instructies in de studiehandleiding en door het bekijken van voorbeelden van posters van collega’s.

De poster vormt de helft van het cijfer voor de cursus. De andere helft van het eindcijfer wordt gevormd door een portfolio van essays. De kwaliteit van de analytische gegevens die studenten op de poster laten zien beslaat 30% van het deelcijfer voor de poster. De posterpresentatie vormt 20% van het cijfer van deze toets. En de poster zelf 50%.

Voor die presentatie moest João een alternatief verzinnen. Hij vraagt studenten nu een clip te maken van maximaal 10 minuten. De clips worden voorafgaand aan de online bijeenkomst verspreid, zodat studenten die individueel thuis kunnen bekijken. De docent bekijkt en beoordeelt de 7 clips.

De instructies voor de clip zijn:
1. Begin met de kernboodschap van jullie poster.
2. Licht vervolgens ieder los element van de poster nader toe.
3. Herhaal niet de tekst op de poster (wat zie je op de figuur), maar wat vertelt de figuur volgens jou.

Voor de online bijeenkomst zet de docent alle posters in een apart kanaal binnen MS Teams. Studenten stellen elkaar er vragen over in de chat van het betreffende kanaal.

Contact