Hoe toets je interdisciplinaire vaardigheden?

Studenten werken samen aan een interdisciplinair vraagstuk

Steeds vaker nemen docenten interdisciplinaire vaardigheden op in de leerdoelen van hun cursus. Studenten hebben deze vaardigheden nodig om in hun toekomstige professionele loopbaan problemen aan te pakken waarvoor kennis vanuit meerdere disciplines noodzakelijk is. Maar hoe toets je deze vaardigheden? Hiervoor is een nieuwe rubric ontwikkeld.

Interdisciplinaire vaardigheden toetsen kan lastig zijn

Interdisciplinaire vaardigheden kun je oefenen met verschillende leeractiviteiten, zoals het schrijven van een essay of het spelen van een rollenspel. Het toetsen van deze vaardigheden kan door al deze verschillende leeractiviteiten lastig zijn. De nieuwe (Engelstalige) rubric maakt het mogelijk om de interdisciplinaire vaardigheden te toetsen, ongeacht de inhoud van de leeractiviteit.

Zeven categorieën

De rubric bevat zeven categorieën die belangrijk zijn voor interdisciplinair leren. De eerste drie zijn typisch voor interdisciplinair leren, en de laatste vier zijn meer algemene academische vaardigheden van belang zijn bij het werken in interdisciplinaire situaties.

  1. Disciplinaire basis
  2. Meerdere perspectieven innemen
  3. Verbinden en integreren van perspectieven
  4. Kritische reflectie
  5. Samenwerken
  6. Communicatie
  7. Adaptief vermogen & creativiteit

Als je een eigen rubric wilt maken voor interdisciplinaire vaardigheden, dan kun je aan de hand van de gekozen leeractiviteit de relevante categorieën kiezen, en het gewicht van deze categorieën bepalen. Een rubric die op deze manier is samengesteld, kun je met de studenten delen en gebruiken voor summatieve en formatieve toetsen.

Auteurs

Dit artikel en de rubric zijn gemaakt door de collega's van Team Interdisciplinary and Community Engaged Learning (Onderwijsadvies & Training) en Fred Wiegant (Onderwijsinstituut Biologie).

Contact