Een hoorcollege online, moet je dat wel doen?

Nu het contactonderwijs niet door kan gaan, sta je als docent voor de vraag: ga ik mijn hoorcollege handhaven, en zo ja hoe? Het kan helpen daarbij goed na te denken over hoe de functie van het hoorcollege het beste tot zijn recht komt. Hanne ten Berge bespreekt vijf functies van een hoorcollege.

Een hoorcollege kan verschillende doelen dienen:

1. Een overzicht geven van de leerstof

Studenten moeten vaak verschillende boeken, hoofdstukken of artikelen lezen. In een hoorcollege kun je de kapstok creëren die studenten helpt een overzicht te krijgen over de literatuur die ze tijdens een cursus bestuderen. Je kunt hoofd- en bijzaken scheiden.

2. Verschillende bronnen die studenten bestuderen met elkaar verbinden, verbreden en verdiepen

Auteurs spreken elkaar tegen, spreken vanuit een verschillende context, of bieden maar een deel van de input voor een vraagstuk. In een hoorcollege kun je samenhang aanbrengen en een kader geven, aangeven hoe de verschillende auteurs zich tot elkaar en het discours in de wetenschap verhouden en de kennis die studenten hebben opgedaan in de literatuur verbreden en verdiepen. Dit geeft tegelijkertijd de kans recente inzichten toe te voegen die nog niet verschenen zijn in een artikel dat goed toegankelijk is voor studenten.

3. Lastige literatuur verhelderen

Specifiek bij moeilijk toegankelijke literatuur helpt het studenten als een docent de rode draad schetst en de literatuur duidt.

4. Praktijk toevoegen

Een hoorcollege geeft de mogelijkheid de leerstof te verbinden aan de praktijk door voorbeelden te geven. Daarmee geef je de relevantie van de leerstof aan. De voorbeelden kunnen een motiverende werking hebben en een brug vormen naar verwerkingsopdrachten.

5. Enthousiasmeren en motiveren

Tijdens een hoorcollege kan een docent goed enthousiasme voor het vak overbrengen en zo studenten motiveren.