Publicaties

Hoger onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Eureka! 
  Didactiek voor het leren onderzoeken in havo en in vwo (herziene editie)
   
 • Data onder de Dom 
  Ervaringen met en tips voor het werken met data op school 
   
 • Feedback ontketend/t 
  Drie jaar onderzoek op zes middelbare scholen in de region Utrecht

Primair onderwijs