Via deze vragen krijg je een goed beeld van de professionals aan wie je onderwijs gaat geven

Vrouw praat tegen een andere dame die een notitieblok vasthoudt

Als je onderwijs geeft aan professionals, is het handig om je deelnemers vooraf al te leren kennen via een (online) intake. Zo'n gesprek kun je gebruiken om te inventariseren welke kennis en ervaring jouw deelnemers hebben, na te gaan welke leervragen zij hebben en te toetsen of jouw onderwijs voldoende aansluit bij de leerwensen van de deelnemers (maatwerk). Ook kun je zo nagaan of je een groep kunt samenstellen die ook onderling van elkaar kan leren.

Voorbeeldvragen (online) intake

Bepaal eerst wat je doelen van de intake zijn, zodat je een zo helder mogelijke vragenlijst kunt samenstellen. Doelen zijn bijvoorbeeld:

 • Checken of het onderwijs past bij de leerwensen van de kandidaat of passend te maken is.
 • Zicht krijgen op de kennis en ervaring van deelnemers om daar tijdens het onderwijs gebruik van te kunnen maken.
 • Selectie om tot een groep te komen die goed van en met elkaar kan leren.

Vervolgens kun je verschillende vragen stellen, gericht op motivatie, voorkennis en randvoorwaarden. Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen.

Motieven / interesses 

 • Wat interesseert u in het doel van de masterclass? Wat maakt dat u geïnteresseerd bent in […]?
 • Wat bepaalt dat u aan het eind van de masterclass tevreden bent?
 • Wat zijn uw verwachtingen van de masterclass? Wat verwacht u dat het u brengt?
 • Wat zou u aan de orde willen hebben in de cursus? Welke leervragen heeft u over […]?
 • Welk document/product wilt u aan het eind van deze masterclass concreet hebben ontwikkeld?
 • Hoe is het tot uw aanmelding gekomen?

Voorkennis / ervaring

 • Wat weet u al over dit onderwerp? Aan welke literatuur heeft u veel gehad?
 • Welke opleidingen heeft u gevolgd op het terrein van […].?
 • Hoe lang bent u werkzaam in uw huidige functie en bij uw huidige werkgever?
 • Heeft u al ervaring met projecten of taken op het terrein van […]?
 • Welke ervaring in andere functies heeft u op het terrein van […]?  (bij lange leergang: cv opvragen)

Randvoorwaarden (Facilitering / tijd / criteria)

 • Kunt u op alle data?
 • Heeft u gedurende de looptijd van de cursus tijd voor voorbereiding en opdrachten?
 • Wordt u door uw werkgever gesteund als u gaat deelnemen?
 • Voldoet u aan criteria voor deelname? 
 • Kunt u uit voeten met Nederlands danwel Engels?

Afronding

 • Heeft u zelf nog vragen? 
 • Toelichten vervolg van de procedure.

Waar let je op bij de groepssamenstelling?

Bedenk of een mix van ervaring, kennisniveau, functie(niveau) of organisatietype goed werkt om deelnemers van elkaar te kunnen laten leren. Als die mix onvoldoende lukt, weet je dat het nuttig zal zijn zelf materiaal of voorbeelden in te brengen om die diversiteit te bereiken. Het kan ook zijn dat een bepaald basisniveau nodig is om deelnemers een vervolgstap te kunnen laten maken en dat je juist kiest voor een homogeen kennisniveau. Het aantal deelnemers met (te) beperkte ervaring, kennis, functieniveau moet beperkt zijn om de gespreksonderwerpen/discussies in de groep niet te gaan overheersen.

> Lees in dit artikel meer over het toepassen van maatwerk en wederkerigheid in jouw onderwijs aan professionals.

Advies nodig?

Heb je behoefte aan advies over het doen van een intake, of heb je andere vragen over Onderwijs voor professionals? Neem dan contact op met Hanne ten Berge.