(Online) Peer feedback effectief inzetten

Peer feedback online

Peer feedback heeft een positief effect op het schrijfwerk van studenten, blijkt uit meerdere wetenschappelijke studies. Wanneer studenten elkaar feedback geven, staan zij actiever in het leerproces, vergelijken ze het werk van andere studenten met hun eigen werk, en reflecteren ze daardoor op hoe hun eigen werk verbeterd kan worden.

Om peer feedback effectief in te zetten, is het belangrijk om een aantal richtlijnen te volgen. In dit artikel geven we een aantal tips, die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek.

Tips voor het effectief inzetten van peer feedback

Laat studenten de beoordelingscriteria gebruiken, of de leerdoelen die in de instructie voor deze opdracht zijn geformuleerd.

In de online tools kun je een rubric of beoordelingmodel opnemen. Verwerk de criteria ook in de opdracht en in de instructie voor de peer feedback.

Laat studenten wederzijds feedback geven, in kleine groepjes van drie of vier studenten.

In online tools gaat het vaak random en anoniem als je niets instelt, dat werkt minder goed. Als studenten weten bij wie ze horen, geeft dat meer verantwoordelijkheid en kunnen zij ook met elkaar overleggen (online of face to face) over de feedback. Groepjes maken van drie (of vier) studenten is beter dan tweetallen, omdat studenten dan niet afhankelijk zijn van één ander die het proces kan vertragen als hij/zij te laat is.

Zorg ervoor dat de studenten eerst de (schrijf)opdracht uitvoeren voordat ze peer feedback gaan geven.

Geef een deadline voor het inlevereren van de (schrijf)opdracht. In de online tool kun je bijhouden wie de opdracht ingeleverd heeft.

Peer feedback moet niet vrijblijvend zijn, maar moet georganiseerd zijn binnen een cursus.

Maak het een verplicht onderdeel van de cursus. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.

  1. Maak van de peer feedbackopdracht een verplichte opdracht, die je moet doen om de cursus met succes te kunnen afronden;
  2. Beoordeel als docent de kwaliteit van de gegeven peer feedback en neemt dit mee in het eindoordeel van de cursus (bijv. voor 10% van het totale cijfer);
  3. Vraag om een reflectie (1 alinea) van de student, waarin hij/zij aangeeft welke ontvangen peer feedback hij/zij heeft verwerkt in een nieuwe versie (of welke feedback hij/zij het nuttigst vond), en waarom. Je kunt dit meenemen in het eindoordeel van de cursus:
  • Geef duidelijkheid over wat er moet gebeuren en wanneer (stel deadlines in).
  • Geef een duidelijke instructie, bijvoorbeeld middels een peer feedbackformulier met invulruimte. Vermeld hierbij ook het doel van de peer feedback: elkaar handvatten geven voor verbetering en samen nadenken over de inhoud en kwaliteit van het werk. Stel vervolgens een aantal vragen/punten op waar studenten feedback op moeten geven. Gebruik hiervoor de beoordelingscriteria/ leerdoelen. Vraag aan studenten de feedback zo concreet mogelijk te maken en deze te onderbouwen.
  • Revisie van het schrijfwerk of reflectie moet een onderdeel zijn. In een revisie verwerkt de student de ontvangen feedback, liefst met een kleine verantwoording erbij (reflectiealinea) voor de docent. Een alternatief voor een revisie is de studenten samen te laten reflecteren op basis van de uitgewisselde feedback: wat hebben zij goed gedaan en wat beter of anders gekund? Het proces (aanpak van het werk) en verbeterpunten daarin kunnen ook besproken worden. 

Train studenten op het juiste niveau feedback te geven, en bouw dit op.

Hoe verder studenten in hun opleiding zijn, hoe beter ze het kunnen. Studenten doorlopen verschillende fasen:  

  1. Gewenning (complimenten, ‘leesbewijs’ geven);
  2. Verduidelijking (vragen om verheldering of aanvullingen);
  3. Verrijking (vragen om verdieping op specifieke punten).

Als je studenten geen duidelijke instructie geeft, dan blijven ze hangen in fase a of b. Je kunt studenten trainen door ze eerst te laten oefenen. Neem bijvoorbeeld een opdracht van een student van vorig jaar, en laat studenten hier aan de hand van een aantal gerichte vragen of criteria peer feedback op geven. Bespreek dit vervolgens met de studenten, en geef aan wat al goed gaat en waar ze nog een stapje verder in kunnen gaan.

Online tool gebruiken

Deze tips zijn óók van toepassing wanneer je een online tool inzet om het peer feedback proces te organiseren. Daarin kun je verschillende keuzes maken, waar de bovenstaande tips je bij kunnen helpen. Veel gebruikte tool op de UU zijn Peergrade, Feedback Fruits Peer Review en Pitch2Peer. Pitch2Peer is bedoeld voor videofeedback, bijvoorbeeld bij presentaties, Peergrade is voor schriftelijke opdrachten, en Feedback Fruits Peer Review kan voor beide gebruikt worden. Ook binnen Blackboard kun je peer feedback organiseren, maar daarin kun je het minder strak inrichten dan in de speciale tools. Je zult dan extra duidelijk met de studenten moeten communiceren over de richtlijnen.

Contact

Meer weten of behoefte aan onderwijskundig/didactisch advies? Neem contact op met dr. Claudy Oomen via onderstaande gegevens. Vragen over het gebruik van de online tools kun je stellen aan Educate-it (alleen voor UU-medewerkers).

Verder lezen?

Huisman, B., Saab, N., van den Broek, P., & van Driel, J. (2019). The impact of formative peer feedback on higher education students’ academic writing: a Meta-Analysis. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(6), 863-880.

Liu, E. Z. F., Lin, S. S., Chiu, C. H., & Yuan, S. M. (2001). Web-based peer review: The learner as both adapter and reviewer. IEEE Transactions on education, 44(3), 246-251.

Liu, N. F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: the learning element of peer assessment. Teaching in Higher education, 11(3), 279-290.

Nicol, D. (2009). Assessment for learner self‐regulation: enhancing achievement in the first year using learning technologies. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(3), 335-352.

Nicol, D. (2012). Resituating feedback from the reactive to the proactive. In Feedback in higher and professional education (pp. 44-59). Routledge.

Nicol, D. (2014). Guiding principles for peer review: Unlocking learners’ evaluative skills. Advances and innovations in university assessment and feedback, 197-224.

Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31(2), 199-218.

Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122.

Van den Berg, I., Admiraal, W., & Pilot, A. (2006). Designing student peer assessment in higher education: Analysis of written and oral peer feedback. Teaching in higher education, 11(2), 135-147.

Van der Pol, J., Van den Berg, B. A. M., Admiraal, W. F., & Simons, P. R. J. (2008). The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education. Computers & Education, 51(4), 1804-1817.

Winstone, N., & Carless, D. (2019). Designing effective feedback processes in higher education: A learning-focused approach. Routledge.

Wooley, R., Was, C., Schunn, C. D., & Dalton, D. (2008, July). The effects of feedback elaboration on the giver of feedback. In 30th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (Vol. 5).