Blijf je met je laptop bij de les?

Studenten volgen een college met hun laptop open op tafel

Het is een herkenbaar beeld aan universiteiten: massa’s studenten met opengeklapte laptops tijdens hoorcolleges. Kán handig zijn bij het maken van aantekeningen, maar afleiding door bijvoorbeeld internet ligt op de loer. Is het verstandig om je laptop mee te nemen naar college? 

In onderzoek aan een Amerikaanse universiteit werd het internetgebruik van eerstejaarsstudenten tijdens hoorcolleges geregistreerd. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen academisch gebruik (dus gebruik dat te maken heeft met de cursus en cursusinhoud) en niet-academisch gebruik (zoals social media en online shopping). Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet-academisch internetgebruik samenhing met lagere tentamencijfers. Academisch internetgebruik leidde op zijn beurt niet tot slechtere, maar ook niet tot betere tentamencijfers.

Ander onderzoek liet een soortgelijk beeld zien, en toonde daarnaast dat het negatieve effect van laptopgebruik sterker is voor mannelijke studenten en studenten met lage cijfergemiddelden.

Medestudenten hinderen

Alsof dat nog niet genoeg is, komt uit weer ander onderzoek naar voren dat niet-college-gerelateerd laptopgebruik tijdens colleges ook je medestudenten zónder laptop kan hinderen. Dus enkel het zien dat een medestudent met zijn of haar laptop aan het internetten is, kan een negatief leereffect hebben.

  Het kan lonen om je laptop thuis te laten

  Samengevat

  • Internetgebruik tijdens colleges kan leiden tot lagere studieresultaten
  • Ook medestudenten kunnen worden afgeleid door je internetgebruik tijdens colleges

  Het kan dus de moeite lonen om je laptop thuis te laten, of in ieder geval om deze enkel te gebruiken voor het maken van aantekeningen. Dus zet je internet uit en luister naar de docent.

  Verder lezen

  Deze studietip wordt je aangeboden door:

  Tips en trainingen

  Ben je op zoek naar een betere studie-aanpak, of wil je bepaalde studievaardigheden verder ontwikkelen? Bekijk welke trainingen je bij ons kunt volgen, of neem een kijkje bij onze andere studietips.