Blijf je met je laptop bij de les?

Het kan lonen om je laptop thuis te laten

Het is een herkenbaar beeld aan universiteiten: massa’s studenten met opengeklapte laptops tijdens hoorcolleges. Maar wat heb je aan het meenemen van je laptop naar college, zeker wanneer laptops ook toegang bieden tot afleiding via internet?

In onderzoek aan een Amerikaanse universiteit werd het internetgebruik van eerstejaarsstudenten tijdens hoorcolleges geregistreerd. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen academisch (d.w.z. betrekking hebbende op de cursus en cursusinhoud) en niet-academisch (o.a. social media en online shopping) gebruik. Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet-academisch internetgebruik samenhing met lagere tentamencijfers. Academisch internetgebruik leidde op zijn beurt niet tot slechtere, maar ook niet tot betere tentamencijfers.

Ander onderzoek liet een soortgelijk beeld zien, en toonde daarnaast dat het negatieve effect van laptopgebruik sterker is voor mannelijke studenten en studenten met lage cijfergemiddelden.

Alsof dat nog niet genoeg is, komt uit weer ander onderzoek naar voren dat niet-college-gerelateerd laptopgebruik tijdens colleges ook je medestudenten zonder laptop kan hinderen. Dus enkel het zien dat een medestudent met zijn of haar laptop aan het internetten is, kan een negatief leereffect hebben.

Het kan dus de moeite lonen om je laptop thuis te laten, of in ieder geval om deze enkel te gebruiken voor het maken van aantekeningen. Dus zet je internet uit en luister naar de docent.

Samengevat:

  • Internetgebruik tijdens colleges kan leiden tot lagere studieresultaten
  • Ook medestudenten kunnen worden afgeleid door je internetgebruik tijdens colleges

Bekijk ons aanbod op het gebied van Slim studeren.