Overheid en bedrijfsleven

Aanbod overheid en bedrijfsleven

Niet alleen reguliere onderwijsinstellingen, maar ook branche- en bedrijfsopleidingen en overheidsorganisaties op het terrein van onderwijs kunnen bij ons terecht met vragen over leren en scholing. Wij geven advies over leren in organisaties, en werken samen met u aan professionalisering en opleidingsbeleid.

Expertises

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • leven lang ontwikkelen
 • didactiek en differentiatie
 • professionalisering van docenten
 • train-de-trainer 
 • leren op de werkpek
 • onderzoek naar je eigen praktijk en onderzoekend leren
 • feedback en toetsing
 • blended learning
 • beeldcoaching
 • kwaliteitsborging van opleiden
 • kritisch denken en mediawijsheid
 • internationalisering in onderwijs en opleiden
 • ontwikkeling van de onderwijsorganisatie
 • wetenschap en techniek in het po

Voorbeelden van ontwikkeltrajecten

 • Coaching en trainen van medewerkers met een docentrol, om ze te ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van de opleidingen die ze verzorgen;
 • Train-de-trainer trajecten: wij ontwikkelen samen een opleiding en voeren deze samen uit, zodat de trainer het de volgende keer alleen kan;
 • Het ontwikkelen van opleidingsplannen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten;
 • Het ontwikkelen van instrumenten en procedures (zoals vragenlijsten of interviewschema’s) om de kwaliteit van opleidingen te bewaken.

Opdrachtgevers

Leren en scholing (foto: Kees Rutten)

Onze opdrachtgevers zijn onder meer:
Politie Academie, Ministerie van OCW, gemeente Utrecht, KNMI, Griffie Tweede Kamer, SURF, NWO/NRO, programma School aan zet

Contactpersoon