Overheid en bedrijfsleven

Niet alleen het onderwijsveld maar ook organisaties en bedrijven uit andere sectoren kunnen bij ons terecht met vragen over leren en scholing. Wij werken samen met u aan professionalisering en opleidingsbeleid. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Het (samen) ontwikkelen van opleidingsplannen om de kennis en vaardigheden van uw medewerkers te vergroten
  • Het ontwikkelen van instrumenten en procedures (bijvoorbeeld vragenlijsten of interviewschema’s) om de kwaliteit van uw opleidingen te bewaken
  • Coaching en (didactisch) trainen van medewerkers met een docentrol, om ze te ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van de opleidingen die ze verzorgen (denk bijvoorbeeld aan het toepassen van werkvormen)
  • Train-de-trainer trajecten: wij ontwikkelen samen met uw trainers een opleiding en voeren deze samen uit, zodat de trainer het de volgende keer alleen kan.