Hoe zoek en selecteer je informatie voor je onderzoeksopdracht?

Studente loopt door universiteitsbibliotheek

Je hebt een interessant onderwerp bedacht voor je paper, essay of scriptie, maar hoe vind je goede wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp? En hoe bepaal je vervolgens of die relevant zijn? Daarvoor kun je verschillende stappen doorlopen: inperken, zoektermen bepalen en selecteren.

Stap 1: Inperken: bepaal op welk aspect van het onderwerp je je wilt richten

Wanneer je je oriënteert op een onderwerp voor een opdracht of scriptie doe je waarschijnlijk een brede literatuurzoektocht. Op basis van wat je gevonden hebt, bepaal je op welke aspecten van het onderwerp je je wilt richten en welke vraag daarbij hoort.

Stap 2: Zoektermen bepalen

Zet je specifieke, afgebakende onderwerp eens op papier. Zijn alle termen helder? Bedenk vervolgens voor alle termen ook synoniemen en combineer deze in je zoekopdrachten. Het volgende filmpje kan je hierbij helpen.

Stap 3: Selecteren op basis van relevantie

Soms zijn artikelen wel zijdelings aan jouw onderwerp verbonden, maar zijn ze toch niet relevant genoeg voor het specifieke aspect dat centraal staat in jouw onderzoek.  Lees daarom niet alle artikelen direct heel grondig, maar maak eerst een voorselectie: lees de titel en het abstract. Op welke vraag geeft het  artikel een antwoord? Bepaal in hoeverre je daar wat aan hebt in het licht van je eigen onderzoeksvraag. Begin – als je besluit het artikel of een deel daarvan te lezen – met het bestuderen van de eerste alinea’s van de discussie, omdat daarin de kern en belangrijkste bevindingen worden samengevat.

Meer tips?

Voor meer tips over het zoeken van literatuur en het bepalen van de relevantie kun je terecht bij de universiteitsbibliotheek.

Tips en trainingen

Ben je op zoek naar een betere studie-aanpak, of wil je bepaalde studievaardigheden verder ontwikkelen? Bekijk welke trainingen je bij ons kunt volgen, of neem een kijkje bij onze andere studietips.