Sneller lezen, meer onthouden (workshop)

Verwarde jonge vrouw met bril

Er wordt vaak gezegd dat dyslexie betekent dat je niet kunt lezen en schrijven. Niets is minder waar. Dyslexie betekent dat je talige informatie op een andere manier verwerkt. Feit blijft dat je als dyslecticus langzamer leest en meer moeite hebt met spelling of begrijpend lezen. Daardoor moet je meer tijd en energie steken in het lezen van je studiestof dan je studiegenoten. Waarschijnlijk heb je een eigen creatieve strategie ontwikkeld om hier mee om te gaan. In deze workshop krijg je inzicht in de voor- en nadelen van jouw leesstrategie. In aansluiting daarop bespreken we hoe je een wetenschappelijke tekst op een slimme manier doorneemt zodat je je kunt focussen op de inhoud van een tekst. En je beter kunt omgaan met allerlei gedachten en associaties die opkomen tijdens het lezen. Verder krijg je een aantal tools aangereikt waarmee je informatie op een gestructureerde manier kunt analyseren en vastleggen. Zodat je je bij het leren kunt richten op de hoofdzaken. En dat je goed kunt terughalen wat de redenering van de auteur was wanneer moet worden gereproduceerd wat er gelezen is.

Programma-onderdelen

  • informatieverwerkingsstrategieën
  • vraaggericht lezen
  • informatie structureren
  • de kern uit een tekst halen
  • leren door schematiseren

Duur en frequentie

Eén bijeenkomst van 3,5 uur.
Deze workshop wordt twee keer per jaar gegeven.

Maximum aantal deelnemers

15

Kosten

  • UU-studenten: € 15,- (inschrijfkosten)
    Voor studenten van de faculteit Diergeneeskunde worden de kosten door de faculteit vergoed
  • Studenten buiten UU: € 95,-
  • Voor UvH-studenten worden de kosten door de opleiding vergoed

Data

Contact

T 030 253 2261
E academischevaardigheden@uu.nl

Betalings- en annuleringsvoorwaarden