Workshop onderzoeksopzet maken

Student is aan het schrijven in de bieb

Ben je bezig met je bachelor- of masterscriptie en twijfel je over je probleemstelling of de onderzoeksopzet? In deze workshop leer je met een heldere vraag doelgericht onderzoek doen.

Als je doelgericht en efficiënt onderzoek wilt doen, is je vraagstelling het belangrijkste sturingsinstrument. Een duidelijke vraagt helpt je te beslissen welke informatie je moet verzamelen, analyseren en ook waarover je de lezer in de thesis wilt informeren. Wat de criteria zijn voor een goede vraagstelling en onderzoeksopzet wordt uitgelegd in deze workshop. We bespreken voorbeelden en doen korte oefeningen. Na afloop weet wat je nog moet doen om je onderzoeksopzet en/of de verdere uitvoering van het onderzoek te verbeteren.

Programma-onderdelen

  • onderwerp afbakenen
  • vraagstelling formuleren
  • deelvragen kiezen
  • theoretisch kader
  • relevantie vaststellen

Duur en frequentie

De workshop bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur.

Maximum aantal deelnemers

12

Kosten

  • UU-studenten: € 15,- (inschrijfkosten)
    Voor studenten van de faculteit Diergeneeskunde worden de kosten door de faculteit vergoed
  • Studenten buiten UU: € 70,-
  • Voor UvH-studenten worden de kosten door de opleiding vergoed

Data

In English

Neem ook een kijkje bij de Engelstalige versie van deze workshop: Making a solid research design

Contact

T 030 253 2261
E academischevaardigheden@uu.nl

Betalings- en annuleringsvoorwaarden