Kennistoets omzetten naar toets op afstand

Kun je een kennistoets omzetten naar een casustoets of essayvragen en hoe voorkom je daarbij fraude? O&T adviseur Marlies van Beek geeft antwoord.

Het is handig om allereerst twee afwegingen te maken.

Lenen de leerdoelen van dit vak zich voor deze toetsvorm?

Dat wil zeggen: ligt het niveau van de leerdoelen op het toepassen van kennis, of zelfs op het niveau van redeneren, analyseren? De oorspronkelijke toetsvorm doet vermoeden dat het om een lager niveau gaat; kennis en begrip. Dan zou deze toets dus van een hoger niveau zijn dan de leerdoelen toelaten, en ook van een hoger niveau dan dat waarop het onderwijs is aangeboden (constructive alignment). Dat is niet wenselijk en kan ook achteraf nog problemen geven.

Als het gaat om het toetsen van kennis en begrip (lagere orde) dan is thuistoetsen eigenlijk geen optie. De reden is dat je geen gelijke condities kunt creëren waaronder alle studenten de toets maken. Hierbij is er kans op fraude, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten. Dit lijkt op dit moment ook de belangrijkste vraag: wat te doen met de afname van deze kennistoetsen? Daar is helaas geen pasklaar antwoord op.

Gaat het om een low of high stakes tentamen?

Hangt er veel af van de resultaten en zijn de consequenties voor zakken/slagen groot, dan wil je eigenlijk niet inleveren op de betrouwbaarheid. Kies daarom voor óf het uitstellen van de toets (en studenten online materiaal leveren zodat ze blijven leren), óf kies voor een andere toetsvorm (indien het niveau van de leerdoelen dit toelaat). Dat laatste kost tijd en vraagt van de docent om de studenten hier goed op voor te bereiden (denk aan: instructie, extra materiaal/opdrachten e.d.).

Mocht je willen kiezen voor essayvragen o.i.d. dan bieden deze documenten wellicht hulp:

Let op! Als je de toetsvorm aanpast, wijk je daarmee af van de OER. Het is dan handig om contact op te nemen met de onderwijsdirecteur (die het wellicht moet voorleggen aan de examencommissie).

Contact