Hoe om te gaan met huiswerk

Huiswerk is een terugkerende ergernis, zowel bij docenten als bij leerlingen. Leerlingen doen hun huiswerk lang niet altijd en nabespreken van huiswerk kan dodelijk saai zijn.

Huiswerk opgeven
Als leerlingen de waarde en de functie van het huiswerk voor de volgende keer inzien, zullen ze meer geneigd zijn om het te maken. Wat kan je zeggen om ze dit duidelijk te maken?

 • 'Het is belangrijk voor volgende onderdelen van dit vak dat je dit bijna zonder na te denken kunt. Dat bereik je alleen maar door veel doen.'
 • ‘Ik wil graag weten tot waar jullie de stof begrijpen. Dan gebruik ik de les voor de dingen die jullie niet begrijpen. Dus markeer bij het maken van je huiswerk even wat je goed afging (G) en wat je moeilijk vond, waar we nog aan moeten werken (M).'
 • ‘Dit is basisinformatie. Dat kun je goed zelf thuis doornemen. In de les bouwen we daar op verder en gaan we de diepte in. Daar hebben jullie elkaar en mij voor nodig.’

Huiswerk bespreken
Ook de manier waarop je het huiswerk bespreekt kan invloed hebben op het maken ervan.  

 • Doe altijd iets met het opgegeven huiswerk, hoe kort dan ook. Als er helemaal niet op wordt teruggekomen, zullen leerlingen sneller geneigd zijn de volgende keer geen huiswerk te maken.
 • Probeer zicht te krijgen op wat leerlingen vinden: begin het huiswerk bespreken met een korte inventarisatie:
  • Wat was de makkelijkste opdracht?
  • Welke opdracht vonden jullie moeilijk, maar is uiteindelijk wel gelukt?
  • Welke opdracht vonden jullie leuk om te maken?
  • Laat datgene wat leerlingen makkelijk vinden verder rusten en behandel datgene wat ze moeilijk vonden. En probeer te achterhalen wat ze zo leuk vonden aan die ene opdracht.

Karin Smit (k.smit@uu.nl / 06 12798916) – Adviseur en trainer, Onderwijsadvies & Training

VO Nieuwsbrief
​Deze tip komt uit onze nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs. In elke uitgave vindt u naast tips ook nieuws over projecten en onderzoek, en ons cursusaanbod. Wilt u deze nieuwsbrief 4 keer per jaar in uw mailbox ontvangen? Meld u dan hier aan.

Meer tips