De motivatie van leerlingen vergroten

Twee leerlingen luisteren in de klas naar leraar

Twee docenten Frans bereiden ieder een les voor over het weer. En twee docenten Biologie een les over de huid. Zoek de verschillen.

Frans

 • Docent 1: "Het onderwerp van vandaag is het weer. Jullie krijgen van mij een aantal zinnen waarin een woord mist. Zoek het woord dat er bij hoort, verbuig het tot de juiste werkwoordsvorm, als het om een werkwoord gaat, en vul het in, in het Frans."
 • Docent 2: "Bedenk twee verschillende vakanties in Frankrijk, bijvoorbeeld een strandvakantie, een skivakantie, een vakantie wandelen in de bergen of een fietsvakantie. In alle gevallen is het weer tamelijk belangrijk. Schrijf voor de twee situaties die jij hebt gekozen, een weerbericht in het Frans. Gebruik het woordenboek, internet en kijk naar weerberichten van Franse kranten."

Biologie

 • Docent 1: De docent laat een schematische weergave van de huid zien. Naast de afbeelding staan alle belangrijke woorden, inclusief een definitie. Laag voor laag worden de huid en de verschillende functies van de huid besproken.
 • Docent 2: De docent laat drie afbeeldingen zien. Bij elke afbeelding staat een vraag:
  • Een tatoeage: hoe diep moet een naald prikken, zodat een tatoeage blijvend is?
  • Een brandwond: wat is het verschil tussen verschillende gradaties brandwonden en wat zijn de gevolgen?
  • Een goud geschilderde vrouw: In de James Bond film Goldfinger overlijdt een vrouw omdat ze helemaal goud geschilderd is. Waaraan is ze overleden, volgens de film, en klopt dat?

Theorie

De tweede aanpak uit beide voorbeelden werkt beter: ze werken motiverender omdat de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en omdat mensen meer gemotiveerd zijn een taak uit te voeren als ze de waarde en het nut van een taak inzien. Theorieën die dit ondersteunen:

 • Mensen zijn van nature nieuwsgierig (Zelf Determinatie Theorie, Deci & Ryan, Vansteenkiste, Luc Stevens).
 • Mensen zijn meer gemotiveerd om een taak uit te voeren als ze de waarde en het nut van een taak inzien (Expectancy*Value theorie, Eccles, Wigfield).

Tip

Neem een onderwerp uit het eigen vakgebied. Prikkel de nieuwsgierigheid van leerlingen, bijvoorbeeld door vragen aan dit onderwerp te verbinden. Verwerk de waarde en het nut van dit onderwerp in de opdracht.

De genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op het werk van Fred Janssen over 'Hele taak eerst'. 

Deze tip is geschreven door: