Met vertrouwen tentamens maken

Studenten doen examen

In deze workshop gaan we in op de vraag hoe je je optimaal kunt voorbereiden op tentamens. Dat begint bij het in kaart brengen van wat er van je wordt verwacht. Aan de hand van je eigen cursusinformatie en studiematerialen ga je inventariseren waar je staat en wat er nog moet gebeuren voor het tentamen. Vervolgens leer je wat je nodig hebt om op een effectieve manier te studeren en je de inhoud echt eigen te maken.
Als je je goed hebt voorbereid, wil je natuurlijk dat het geleerde er ook uitkomt bij het maken van een tentamen. Een goede tentamenstrategie vergroot je kans op slagen. We eindigen de workshop dan ook met tips en oefeningen die je helpen bij het analyseren en beantwoorden van tentamenvragen.

Let op: vanwege inhoudelijke overlap met de cursus Slim studeren, raden wij af om beide te volgen, al mag dat natuurlijk wel.

Programma-onderdelen

  • ideaal studieproces
  • effectief leren en schematiseren
  • tentamenstrategieën
  • beantwoorden van open en gesloten vragen

Duur en frequentie

Eén bijeenkomst van 3 uur. 
Deze workshop wordt 4x per jaar gegeven.

Maximum aantal deelnemers

20

Kosten 

  • UU-studenten: € 15,- (inschrijfkosten)
    Voor studenten van de faculteit Diergeneeskunde worden de kosten door de faculteit vergoed
  • Studenten buiten UU: € 70,-
  • Voor UvH-studenten worden de kosten door de opleiding vergoed

Data

In English

Bekijk ook de Engelstalige variant Exam preparation.

Contact

T 030 253 2261
E academischevaardigheden@uu.nl

Betalings- en annuleringsvoorwaarden