Nieuws

Promotie aan de UU
11 februari 2020
Als promovendibegeleider ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook mede-onderzoeker, coach en beoordelaar. Hoe ga je om met deze rollen?
PO Conferentie 2020
29 oktober 2019
De PO conferentie Provincie Utrecht is een ontmoetingsplek voor leerkrachten in het basisonderwijs, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers.
1 oktober 2019
Een jaarlijkse themabijeenkomst voor decanen en mentoren voortgezet onderwijs rondom de Aansluiting VO-WO
RSS

Agenda

28 november 2019 13:15 - 16:15
This training helps PhD students to improve their planning and time management skills.
Matinee Café
9 januari 2020
Orde houden in de klas bekeken door een interpersoonlijke bril. Voor leerkrachten, schoolleiders, studenten/docenten van de pabo en onderzoekers.
Matinee Café
9 januari 2020
Tijdens dit Matinee Café lichten de auteurs van het boek‘Op de schouders van reuzen’, hun theorieën toe en vertalen dit naar de onderwijspraktijk.
RSS

Onderwijsadvies & Training op Twitter