Nieuws

28 maart 2017
Een mooie recensie in NVOX (vakblad voor docenten in de natuurwetenschappen) over het handboek voor vwo-docenten
grote rekendag 2017
10 maart 2017
De Grote Rekendag laat zien dat rekenen en wiskunde van groot belang zijn. Meer dan 1200 basisscholen in Nederland en Vlaanderen doen mee.
9 maart 2017
Tijdens de Onderwijsparade (thema: internationalisering) dragen medewerkers van O&T bij aan twee workshops.
RSS

Agenda

30 maart 2017 13:00 - 17:00
Een cursus voor docenten hoger onderwijs die de transparantie, doelgerichtheid en aantrekkelijkheid van hun educatieve teksten willen vergoten
10 april 2017 13:15 - 15:45
In deze cursus leren studenten hun presentatievaardigheden te verbeteren.
11 april 2017 10:00 - 13:00
Een workshop voor studenten met dyslexie over effectief lezen.
RSS

Onderwijsadvies & Training op Twitter