Cursus onderzoeksopzet maken

Wil je een goede start maken met je bachelor- of masterscriptie of een onderzoeksopdracht? Investeer dan in het maken van een duidelijke onderzoeksopzet. Met een goede vraagstelling en een aantal daarbij passende deelvragen kun je veel gerichter informatie (literatuur en/of andere onderzoeksgegevens) verzamelen en analyseren. De onderzoeksopzet biedt ook houvast tijdens het schrijven van de thesis. In een onderzoeksverslag leg je vast waar je onderzoek over gaat en laat je stap voor stap zien welke kennis je verzameld hebt en tot welke conclusie dat leidt. De opzet helpt je dan ook de tekst te structureren en een voorlopige inhoudsstructuur vast te stellen. In deze cursus werk je aan de hand van opdrachten - waarop je individuele feedback krijgt – toe naar een solide opzet voor je eigen onderzoek.

Programma-onderdelen

  • onderwerp afbakenen
  • vraagstelling formuleren
  • deelvragen kiezen
  • inhoudsstructuur bepalen
  • theoretisch kader
  • relevantie
  • onderzoeksplanning
  • afspraken begeleiding

Duur en frequentie

4 bijeenkomsten van 1 3/4 uur.
Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden.

Maximum aantal deelnemers

12

Ingangseis

Het is gebleken dat studenten niet altijd de juiste cursus kiezen. Daarom is het volgen van de introductieworkshop Onderzoeken en schrijven verplicht. In deze gratis workshop ontdek je of je behoefte ligt bij wetenschappelijk schrijven of bij het maken van een goede onderzoeksopzet.

Kosten UU-studenten

€ 75,-
Kosten studenten buiten UU: € 195,-

Data

Contact

T 030 253 4473
E opkikker@uu.nl