Een goed onderzoeksplan maken

Student is aan het schrijven in de bieb

Wil je een goede start maken met een onderzoeksopdracht of met je bachelor- of masterscriptie? Investeer dan in het maken van een duidelijke onderzoeksopzet.

 

Met een goede vraagstelling en een aantal daarbij passende deelvragen kun je veel gerichter informatie (literatuur en/of andere onderzoeksgegevens) verzamelen en analyseren. De onderzoeksopzet biedt ook houvast tijdens het schrijven van de thesis. In een onderzoeksverslag leg je vast waar je onderzoek over gaat en laat je stap voor stap zien welke kennis je verzameld hebt en tot welke conclusie dat leidt. De opzet helpt je dan ook de tekst te structureren en een voorlopige inhoudsstructuur vast te stellen.

In deze cursus werk je aan de hand van opdrachten - waarop je individuele feedback krijgt – toe naar een solide opzet voor je eigen onderzoek.

Programma-onderdelen

 • onderwerp afbakenen
 • vraagstelling formuleren
 • deelvragen kiezen
 • inhoudsstructuur bepalen
 • theoretisch kader
 • relevantie
 • onderzoeksplanning
 • afspraken begeleiding

Duur en frequentie

4 bijeenkomsten van 1 3/4 uur.
Deze cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden.

Maximum aantal deelnemers

12

Kosten

 • UU-studenten: € 15,- (inschrijfkosten)
  Voor studenten van de faculteit Diergeneeskunde worden de kosten door de faculteit vergoed
 • Studenten buiten UU: € 195,-
 • Voor UvH-studenten worden de kosten door de opleiding vergoed

Data

In English

Bekijk ook de Engelstalige variant: Designing your thesis proposal

Contact

T 030 253 2261
E academischevaardigheden@uu.nl

Betalings- en annuleringsvoorwaarden