Themadossier: Onderwijs voor professionals

In dit themadossier delen onze onderwijskundig adviseurs hun kennis over het maken en geven van onderwijs voor professionals.

Ondersteuning en advies

Onderwijsadvies & Training geeft advies over het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor professionals. Heb je vragen of behoefte aan advies? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met Hanne ten Berge. UU-docenten kunnen ook terecht bij O&T voor praktische ondersteuning bij het inrichten van de digitale leeromgeving.

Meer tips voor UU-docenten

UU-docenten vinden op intranet allerlei praktische tips over de didactiek van onderwijs voor professionals.