Themadossier: Onderwijs voor professionals

In dit themadossier delen onze onderwijskundig adviseurs hun kennis over het maken en geven van onderwijs voor professionals.

Contact

Onderwijsadvies & Training geeft advies over het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor professionals. Heb je vragen of behoefte aan advies? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met Hanne ten Berge.