Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in vwo én havo

coverbeeld van het boek Eureka! met daarom een gloeilamp

Eureka! Is een handboek voor docenten havo en vwo, die de schone taak hebben om leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs. Bij die voorbereiding hoort een onmisbare vaardigheid die leerlingen onder de knie moeten krijgen: het ambacht van onderzoeken. Dit boek geeft docenten handvatten om binnen het eigen vak leerlingen de beginselen van ‘onderzoek doen’ bij te brengen.

Bestel direct

Voor vwo én havo

Leren onderzoeken is niet alleen belangrijk voor leerlingen die voorsorteren op een wetenschappelijke vervolgopleiding, maar ook voor aankomende beroepsuitoefenaren in het hoger beroepsonderwijs. Er is echter wel een verschil in het type onderzoek dat je doet in een academische context of beroepsmatige context. In een academische context ligt de nadruk op theoriegericht onderzoek, en in beroepsmatige contexten is dat meer praktijkgericht ontwerponderzoek. Eureka! geeft houvast om beide typen onderzoek in het vakonderwijs van havo en vwo te integreren.  

Met dit boek bereid je je leerlingen beter voor op het onderzoeksmatig denken en handelen van het hoger onderwijs

Onderzoekskunde en onderzoeksdidactiek

Hoe breng je leerlingen onderzoeksvaardigheden bij? Daarvoor heb je als docent kennis nodig over onderzoeksmatig denken en werken, maar ook over hoe je dit vormgeeft in de les. Eureka! voorziet in beide. In zes hoofdstukken lees je over het hoe en waarom van onderzoeken en over de didactiek van het leren onderzoeken. De praktijkvoorbeelden geven inzicht in hoe leerlingen onderzoek kunnen doen op hun eigen niveau, in alle vakken en voor alle vormen van onderzoek. Ook laten de voorbeelden zien hoe je leerlingen hierbij begeleidt en hun vorderingen beoordeelt.

Figuur van een zandloper die weergeeft uit welke stappen het onderzoeksproces eruitziet
Het proces van onderzoek doen weergegeven als zandloper: inzoomen en uitzoomen

Docenten kunnen op basis van het boek hun lessen en de begeleiding van leerlingen op een eigen manier vormgeven, precies zoals het past bij de leerling, de docent en het vak. In het boek worden verschillende begrippen uit de wereld van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek uitgelegd en vertaald naar de context en het niveau van de leerling. Het werkproces van onderzoek doen wordt beschreven en het aandeel van de leerling en docent hier in. Hoe vullen zij elkaar aan? En hoe evalueer en waardeer je uiteindelijk de opbrengst van de leerervaring? 

Doorlopende leerlijn

Leren onderzoeken kan het best gebeuren in een doorlopende leerlijn van brugklas tot profielwerkstuk, waaraan docenten van alle vakken bijdragen. het boek biedt dan ook handvatten om binnen de schoolorganisatie een leerlijn ‘leren onderzoeken’ op te zetten waarbij alle vakken betrokken zijn. 

Eureka! is vernieuwd

Op 16 maart is een compleet herziene editie van Eureka! verschenen met 25% nieuwe inhoud . Het boek is bijgesteld op basis van ervaringen van vo-docenten die de afgelopen 6 jaar met het boek werkten. Zo is er meer aandacht voor ontwerpgericht onderzoek, en meer uitgewerkte voorbeelden van onderzoekstaken, onderzoeksvragen, werkplannen en beoordelingscriteria. Ook is de leesbaarheid en de vormgeving verbeterd, en is op veler verzoek een index toegevoegd om het navigeren makkelijker te maken. 

Bestellen

Je kunt Eureka! bestellen in de webshop. Wil je tien of meer exemplaren bestellen? Vul dan het bestelformulier in. 

Algemene gegevens

  • Volledige titel: Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in vwo én havo
  • Auteurs: Heleen Wientjes en Joris Veenhoven
  • Jaar van publicatie: 2022
  • ISBN: 9789081915786
  • Uitgegeven door: Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
  • Inhoudsopgave

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via:
onderwijsadviesentraining@uu.nl
030 253 2261

Advies of ondersteuning

Wil je meer advies of ondersteuning over het leren onderzoeken van leerlingen? Bekijk ons cursusaanbod.