Curriculumontwikkeling

U kunt ons betrekken bij uw plannen voor herziening van uw opleidings-programma. Bijvoorbeeld bij curriculumevaluatie, het bouwen van een onderwijsvisie voor uw opleiding, het verbeteren van (vaardigheids-)lijnen in het programma, verbeteren van het toetsprogramma bij uw opleiding of bij cursusvernieuwing of -herziening.

Activiteiten kunnen zowel plaatsvinden binnen projecten vanuit de Educatieve Middelen Pool (EMP) van de Universiteit Utrecht als voor opleidingen van hogescholen of andere typen onderwijs.  

Ambities:

  • onderzoeken en implementeren van nieuwe onderwijsconcepten, op basis van experimenteel en ontwerponderzoek, in scholen en opleidingen in het hoger onderwijs. 
    Voorbeelden: introductie van rubrics voor de beoordeling van docentvaardigheden in lerarenopleidingen of academische vaardigheden bij Pedagogiek, ontwikkelen van een onderwijsvisie bij Psychologie, online peer assessment bij de beoordeling van schrijfproducten.
  • realiseren van doorlopende leerlijnen ten aanzien van vak, inhoud en didactiek.
    Voorbeelden: wetenschappelijk schrijven in opleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen.
  • vertalen van wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeks-resultaten over goed onderwijs en docentschap naar concrete oplossingen voor opleidingen, en praktijkonderzoek doen naar aanleiding van vragen uit het werkveld, resulterend in publicaties.
    Voorbeelden: effect van onderwijsdifferentiatie bij Farmacie (in Onderzoek van Onderwijs), honoursprogramma's van de Universiteit Utrecht.

Adviesstrategie Curriculumontwikkeling

Co-design is een adviesstrategie voor curriculumontwikkeling. De strategie is ingezet bij een EMP-project van Psychologie.

Contact

T 030 253 4472
E onderwijsadviesentraining@uu.nl