Curriculumontwikkeling

Ben je onderwijsdirecteur, opleidingscoördinator of projectleider en sta je voor de uitdaging een nieuw opleidingsprogramma te ontwikkelen? Of is het bestaande programma aan herziening toe vanwege ontwikkelingen in het veld? Blijkt in een accreditatieproces kwaliteitsverbetering van het curriculum nodig? Of wil je meer samenhang brengen in het opleidingsprogramma? Onderwijsadvies & Training kan op verschillende manieren helpen bij curriculumontwikkeling.

Zo helpen we bijvoorbeeld via:

  • Het verzorgen van een curriculumscan waarbij de sterke en minder sterke punten in een curriculum in kaart worden gebracht, evenals ‘gaten’ of dubbelingen;
  • Analyse van ontwikkelingen in de omgeving om de noodzaak tot verandering te bepalen (bijvoorbeeld vanwege veranderingen in het veld of ontwikkelingen in het hoger onderwijs);
  • Ondersteunen van het docententeam bij het ontwikkelen van eindtermen, onderwijsvisie, toetsprogramma, toetsvisie, toetsplan en leerlijnen;
  • Professionalisering van docenten; van ondersteuning van docententeams in de ontwikkeling van nieuw onderwijs, tot workshops, trainingen en coaching on the job;
  • Evaluatie van nieuwe curricula of nieuwe onderwijsvormen.

Adviesstrategie

We werken vanuit het principe van co-design, waarbij we in samenwerking met de opdrachtgever werken. Ook werken we projectmatig. Onze werkwijze is evidence-based; gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over goed onderwijs. Voorafgaand aan het project gaan we in overleg over onze rol en bijdrage.

We werken zowel in het universitair onderwijs, als in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen. Voor opleidingen van de Universiteit Utrecht kunnen activiteiten plaatsvinden binnen USO-projecten en ondersteund worden vanuit de Educatieve Middelen Pool (EMP).

Relevante Publicaties

Contact voor HO, MBO en bedrijfsopleidingen

Contact voor VO