Kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Aanbod VVE

Onderwijsadvies & Training heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijsprofessionals in alle onderwijssectoren. Dus ook voor pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de voorschoolse opvang en educatie. Samen werken wij aan bijvoorbeeld de (interactie)vaardigheden van pedagogisch medewerkers en denken wij mee over de pedagogische bedrijfsvoering.

Voorbeeld van ondersteuning: observeren van interactie met CLASS

Wil je weten hoe je interactie in kunt zetten om de ontwikkeling van een kind (nog meer) te stimuleren, bijvoorbeeld tijdens vrij spel, kringactiviteiten, werken in hoeken, verschonen en fruit eten? Het observatie-instrument CLASS geeft inzicht in zowel de emotionele als educatieve de proceskwaliteit op de groep.

Bij Onderwijsadvies & Training werken meerdere officiële CLASS observatoren, die zijn opgeleid door Teachstone (de uitgever van de CLASS). Met behulp van de CLASS kijken we naar het type interactievaardigheden die pedagogisch medewerkers en leerkrachten laten zien, hoe vaak deze interacties voorkomen en wat de kwaliteit hiervan is. Op deze manier geeft de CLASS duidelijke aanknopingspunten voor de verbetering van interactievaardigheden; het maakt sterke en minder sterke punten in de interacties met kinderen inzichtelijk.