Kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Aanbod VVE

Onderwijsadvies & Training heeft aandacht voor de ontwikkeling van onderwijsprofessionals in alle onderwijssectoren. Dus ook voor pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de voorschoolse opvang en educatie. Samen werken wij aan bijvoorbeeld de (interactie)vaardigheden van pedagogisch medewerkers en denken wij mee over de pedagogische bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over onze diensten? Neem dan contact op met Martine Broekhuizen.