Missie en kernwaarden

Onze missie

Onderwijsadvies & Training ondersteunt onderwijsprofessionals bij hun ambities. Door goed te luisteren en vragen te stellen, werken we samen toe naar een praktisch resultaat waar je mee verder kunt. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven op onderwijsvraagstukken te komen. Met onze persoonlijke aanpak en expertise komen we samen tot de kern: goed onderwijs. Want goed onderwijs en goede docenten maken het verschil.

Onze kernwaarden

Deskundig
De deskundigheid van onze medewerkers is zichtbaar via hun onderwijswetenschappelijke kennis en vaardigheden en hun academische scholing. We zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderwijsonderzoek. Ook hebben we ervaring in de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld als docent. Dat maakt ons constructief kritisch en analyserend. 

Verbindend
Wij verbinden wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Ook verbinden we professionals in het onderwijs, zowel binnen als buiten de Universiteit Utrecht. Dit doen wij onder andere door deel te nemen aan universiteitsbrede bijeenkomsten over onderwijs, via het onderhouden van ons netwerk in alle onderwijssectoren en door docenten te ondersteunen die onderzoek doen naar hun eigen onderwijspraktijk.

Inspirerend
Wij laten onze opdrachtgevers zien dat er bij een onderwijsvraagstuk verschillende interessante perspectieven te onderscheiden zijn. We brengen recente onderwijswetenschappelijke kennis mee, nemen initiatief en durven nieuwe stappen te zetten.