Activeer het geheugen van je student door te testen, testen, testen

Een getekend hoofd op een schoolbord met daarop post-its waar gloeilampen op staan

Wat herinner jij je nog van jouw studietijd? Nee, niet van wat er buiten je studie om gebeurde, maar van de daadwerkelijke lesstof. Waarschijnlijk niet zoveel. Tenzij je deze informatie door de jaren heen vaker hebt moeten opdiepen uit de krochten van je geheugen. Want op een of andere manier onthoud je de informatie die je ophaalt uit je geheugen beter. Welk mechanisme ligt hieraan ten grondslag? En zou je dit kunnen gebruiken om jouw studenten te helpen om de lesstof beter te onthouden?

Het testing effect

Het ophalen van informatie uit je geheugen leidt ertoe dat deze informatie een volgende keer makkelijker is op te halen. Dit is het zogenaamde testing effect of het retrieval practice effect (Roediger & Karpicke, 2006). Een recente meta-analyse laat zien dat je dit effect kunt bereiken door het inzetten van quizzes, zodat studenten de stof van jouw vak beter onthouden (Sotola & Crede, 2020). Het doel van de meta-analyse was om te kijken of het in het lab gevonden testing effect ook terug te zien is in een minder gecontroleerde omgeving (‘de gewone wereld’).

Meer quizzen is beter

Uit de meta-analyse blijkt dat studenten die minimaal één keer per week een quiz kregen over de studiestof, beter scoorden op het tentamen dan studenten die géén quiz kregen. Ook bleek dat hoe meer quizzes studenten deden, hoe groter de kans was dat zij het vak haalden. Hieruit zou je kunnen afleiden dat meer quizzen tot betere resultaten leidt.

Vooral de zwakkere student heeft er baat bij

Over het algemeen is het slagingspercentage in de groepen mét quiz hoger dan in de groepen zonder quiz (meer dan 2,5 keer zo hoog). Wat opviel was dat dit effect het grootste was bij de zwakkere student. De quizzes vergroten de kans van de zwakkere studenten om het vak te halen.

Maar let op de randvoorwaarden

Uit de meta-analyse kwamen ook een aantal randvoorwaarden naar voren, waar je op moet letten bij het inzetten van quizzes. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om directe feedback te geven bij een quiz. Daarnaast werken quizzes beter wanneer studenten de antwoorden actief uit het hoofd moeten opnoemen. Wanneer zij antwoordopties gepresenteerd krijgen, hoeven ze namelijk niet zo diep te graven in hun geheugen en juist dat graven is zo belangrijk bij retrieval practice.

Een aantal dingen speelden juist een minder grote rol. Zo maakte het niet uit of een quiz onverwachts was of dat die gepland was. Ook het feit of de quiz online of offline was, maakte niet uit.

Testen: een eeuwenoud idee

Dat het testen van je geheugen een positief effect kan hebben op het leren is al een oud idee. Zo dacht de beroemde psycholoog William James dat: ‘dingen beter onthouden worden door actieve herhaling dan wanneer deze passief is.’ Daarmee bedoelde hij dat je beter kon proberen om iets uit je hoofd op te halen dan nogmaals in het boek te kijken. Maar meer dan 2000 jaar vóór James claimde Aristoteles zelfs al dat: ‘het geheugen sterker wordt door oefening in het herhaaldelijk herinneren’. Helaas verschijnt hier pas in de 20e eeuw het eerste empirische bewijs voor (Abbott, 1909).

Het geheugen wordt sterker door oefening in het herhaaldelijk herinneren

Aristoteles

Hoe het werkt: associatie tussen cue en item

Waarom leidt succesvol ophalen van informatie ertoe dat het beter beklijft? Een antwoord is te vinden in de geheugenmodellen die de werking van ons geheugen op de best mogelijke manier nabootsen. Deze modellen zien het geheugen als een netwerk van associaties tussen items (dingen die opgeslagen liggen in je geheugen). Iets ophalen uit je geheugen gaat vervolgens aan de hand van retrieval cues (dingen die je iets doen ophalen uit dat geheugen). Geheugenmodellen uit de jaren tachtig laten zien dat nadat een item succesvol is opgehaald, de associatie tussen cue en item sterker wordt. Daardoor is de kans groter dat je het item de volgende keer weer op kunt halen als je de cue te zien krijgt (zie bijvoorbeeld Raaijmakers & Shiffrin, 1981).

Hoe gebruik je dit in je eigen onderwijs (zonder dat het teveel tijd kost)?

Veel docenten zullen nu denken: ‘Moet ik nu wekelijks toetsen gaan nakijken? Dat kost mij veel te veel tijd.’ Dit hoeft niet zo te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het project van Bo van Leeuwen, UU-docent bij Diergeneeskunde. Bo wil ervoor zorgen dat basiskennis er goed in zit voordat studenten beginnen aan de snijpractica. In samenwerking met het UMC Groningen gebruikt hij daarom een app waarin studenten hun basiskennis kunnen opfrissen voordat zij aan het practicum beginnen. Op die manier kunnen zij zich gerichter bezighouden met de stof van het practicum, en er zodoende meer van leren.

Maar het kan ook kleiner. Je kunt bijvoorbeeld een quiz in Blackboard zetten die studenten zelf kunnen nakijken. Het is hierbij wel belangrijk om studenten het nut van het ophalen uit het hoofd mee te geven, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de quiz. Raad hen ook aan regelmatig eerdere quizvragen te herhalen. Zo zijn ze alvast aan het studeren voor het tentamen.

Je kunt retrieval practice zelfs nóg kleiner toepassen. Studenten kunnen na elk onderwerp in het college zelf vragen bedenken en die uitwisselen met degene naast zich. Na het beantwoorden van de vragen, kunnen studenten eventueel samen discussiëren over de antwoorden. Je zou studenten ook kunnen adviseren om aantekeningen te maken met de zogenaamde Cornell note-taking method. Die dwingt je namelijk om cues en keywords te bedenken bij de stof om later de stof actief op te kunnen halen uit je geheugen.

Wil je meer weten over wat jij kunt doen als docent om studenten te activeren? Neem contact op met Onderwijsadvies & Training.

Auteur

Bronverwijzing

Abbott, E. E. (1909). On the analysis of the factors of recall in the learning process. Psychological Monographs, 11, 159–177.

Roediger III, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological science, 17, 249-255.

Raaijmakers, J. G. W., & Shiffrin, R. M. (1981). Search of associative memory. Psychological Review, 88, 93-134.

Sotola, L. K., & Crede, M. (2020). Regarding Class Quizzes: a Meta-analytic Synthesis of Studies on the Relationship Between Frequent Low-Stakes Testing and Class Performance. Educational Psychology Review. doi:10.1007/s10648-020-09563-9