Tips voor het halen van je seniorkwalificatie onderwijs

Tips voor het halen van je seniorkwalificatie onderwijs

Aan de slag met je seniorkwalificatie onderwijs (SKOw)? Lees alle tips voor én door docenten.

De Universiteit Utrecht was in de jaren negentig de eerste universiteit die naast onderzoekskwalificaties ook kwalificaties voor onderwijs invoerde, en deze koppelde aan carrièrebeleid. De seniorkwalificatie is bedoeld voor docenten die als senior in onderwijs functioneren: ze hebben een visie op de opleiding, werken mee aan opleidingskwaliteit en zijn betrokken bij vernieuwing op curriculumniveau. Aan de UU heb je een van de seniorkwalificaties nodig als je een UHD positie ambieert, en beide seniorkwalificaties als je hoogleraar wordt.

Tips en tricks

Momenteel heeft één op de drie docenten aan de UU een seniorkwalificatie onderwijs behaald. Een deel van deze docenten heeft hierbij in de afgelopen jaren begeleiding gehad van Hetty Grunefeld (Onderwijsadvies & Training) en Irma Meijerman (CAT).

Irma en Hetty hebben allerlei tips verzameld, om docenten op weg te helpen die ook aan de slag willen met hun SKOw. Denk aan: Waar begin je? Wat zijn de criteria en hoe verschilt de SKOw van de BKOw? Hoe maak je een begin met je portfolio? En hoe schrijf je een onderwijsvisie?

Ondersteuning

Wil jij ook een start maken met het toewerken naar een seniorkwalificatie onderwijs? Of ben je al begonnen, en ben je benieuwd hoe Onderwijsadvies & Training jou hierbij kan ondersteunen? Kijk dan eens bij ons aanbod. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar Hetty Grunefeld (h.grunefeld@uu.nl).

Contact