Differentiëren in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs in Nederland worden leerlingen al vroeg gesorteerd in klassen van verschillende schooltypen op basis van hun schoolprestaties. In de bovenbouw van het voorgezet onderwijs komt daar nog de keuze bij voor een sector (vmbo) of profiel (havo/vwo) en voor bepaalde vakken. Hierdoor ontstaan er klassen die behalve naar niveau, deels ook naar interesse zijn ingedeeld.

Hoewel leerlingen in het voortgezet onderwijs dus meer op gelijk niveau en interesse zijn ingedeeld dan in het primair onderwijs blijven er natuurlijk verschillen bestaan tussen leerlingen. Een manier om in te spelen op deze verschillen is door differentiatie of maatgericht te werken binnen de klas. We noemen dat interne differentiatie.

We bespreken hieronder een aantal aspecten die een rol spelen bij differentiëren.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je advies bij differentiëren in het voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met Claudy Oomen.

Referenties

  • Denessen, E., & Douglas, A. S. (2015). Teacher expectations and within-classroom differentiation. In: C. Rubie-Davis et al. (Eds.),The Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom. London/New York: Psychology Press/Taylor & Francis Group.
  • Deunk, M.I, Doolaard, S., Smale-Jacobse A.E., & Bosker, R.J. (2015). Differentiation within and across classrooms: A systematic review of studies into the cognitive effects of differentiation practices. Groningen: GION, Rijksuniversiteit Groningen. 
  • Ebbens, S., Ettekoven, S., & Van Rooyen, J. (2005). Samenwerkend leren. Groningne: Noordhoff Uitgevers BV.
  • Hattie J. & Timperley H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112. 
  • Inspectie van het onderwijs (2015). De staat van het onderwijs. Hoofdlijnen uit het onderwijsverslag 2013/2014. De Meern: Inspectie van het onderwijs.
  • Koopmans-van Noorel, A., Blockhuis, C., Folmer, E., & ten Voorde, M.(2014). Curriculummonitor 2014. Verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.