Maak een leerervaring van je (online) hoorcollege

Mannelijke student volgt een online hoorcollege

'Een goed college is in eerste instantie helemaal geen kennisoverdracht, maar eerder verleidingskunst: het poogt iets bij de studenten op te wekken, ze een onbekend universum binnen te trekken.' Dit schrijft Ruben Jacobs in zijn blog Waarom het hoorcollege niet bij het grofvuil moet worden gezet. Maar hoe doe je dat, studenten verleiden om mee te gaan op een intellectuele reis? Hierover ging Jessica Hegeman in gesprek met docenten tijdens haar Webinar 'Making the online lecture a learning experience'.

Jessica vroeg de docenten die deelnamen om terug te denken aan hun eigen ervaringen: Waardoor werden zij gestimuleerd om te beginnen aan hun intellectuele reis? Wat vooral uit hun eigen ervaringen naar voren komt, is dat het gebruiken van (praktische) voorbeelden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stimuleren van het leerproces (zie woordwolk hieronder). En inderdaad, juist het uitwisselen van praktische voorbeelden wordt dan ook erg gewaardeerd door de deelnemers van het webinar.

Deze woordwolk laat zien dat praktische voorbeelden erg gewaardeerd worden door deelnemers aan een webinar

The power of a CISS

Wat kun je nog meer doen om van het hoorcollege een leerervaring te maken? Denk dan aan: 'The power of a CISS'. CISS staat voor het belang van connectie maken (connecting), interactie aangaan (interacting), verhalen vertellen (storytelling), en nieuwsgierigheid stimuleren (stimulating curiosity). Jessica licht de vier onderdelen toe:

Connecting

Wat is de kracht van connectie maken? [Ambrose et al 2010] Het stimuleert meer betrokkenheid, comfort en gevoel gewaardeerd te worden. Daarnaast creëert het zowel een uitdagende als een veilige leeromgeving. Hoe doe je dat als docent? Zorg ervoor dat je achterhaalt wat de interesses, ervaringen en voorkennis van studenten zijn, waardoor je kunt aansluiten bij hun belevingswereld. 

Interacting

Wat is de kracht van interactie aangaan? [Nilson 2010; McKeachie 2014] Interactie bevordert actief leren, stimuleert het leerproces, verhoogt aandacht en motivatie. Hoe doe je dat als docent?  Zorg ervoor dat je interactie aangaat met je studenten, en dat je interactie tussen studenten onderling stimuleert. Motivatie-stimulerende en doelgerichte opdrachten kunnen daarbij helpen, alsook gevarieerde opdrachten waarbij studenten actief met de leerstof aan de slag gaan.

Storytelling

Wat is de kracht van verhalen vertellen? [Haven 2007; Green 2004] Verhalen wekken interesse, roepen voorkennis op, bevorderen begrip, geven structuur en details. Hoe doe je dat als docent? Zorg ervoor dat je gebruik maakt van eigen praktische voorbeelden (anekdotes), metaforen en/of analogieën. Je kunt zelfs een stap verder gaan door studenten een Quest te geven, inclusief causaliteit, conflict, complicaties, karakters.   

Stimulating curiosity

Wat is de kracht van nieuwsgierigheid stimuleren? [Pluck & Johnson 2011] Nieuwsgierigheid houdt aandacht vast, heeft een positief effect op geheugen, versnelt kennisverwerving en leren. Hoe doe je dat als docent? Zorg ervoor dat studenten een mysterie kunnen oplossen inclusief onverwachte benaderingen, verstoor een bestaand beeld, stel vragen die studenten prikkelen, aan het denken zetten.

Door deze CISS-elementen op te nemen in een (online) hoorcollege raken studenten meer betrokken bij het onderwijs. Hierdoor stimuleer je niet alleen het leerproces, maar creëer je ook een leerervaring. Belangrijk hierbij is dat je bij de essentie blijft en focus aanbrengt (“less is more”): Wat zijn de leerdoelen en welke leeractiviteiten zijn vervolgens nodig om deze doelen te bereiken? [Biggs 1996]

Take-home message

Het (online) hoorcollege is de start van een intellectuele reis met je studenten. Dus onthoud: it all starts with a CISS! 

two people giving a kiss

Contact of advies

Wil je advies om van jouw hoorcollege een leerervaring te maken? Neem dan contact op met Jessica Hegeman. Of meld je aan voor de cursus Hoorcollege geven (start: 18 oktober).

Referenties

  • https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-het-hoorcollege-niet-bij-het-g…;
  • Ambrose et al. (2010) How Learning works: Seven research-based principles for smart teaching. Jossey-Bass  
  • Nilson (2010) Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. Jossey-Bass. Chapter 11 Making the lecture a Learning experience
  • McKeachies’s Teaching Tips 2014. Wadsworth Cengage Learning. Chapter 6 How to make lectures more effective
  • Haven (2007) Story Proof: te science behind the startling power of story. Abc-Clio. p. 92 ff.
  • Green (2004) Storytelling in Teaching. Association for physiological science
  • Pluck & Johnson (2011) Stimulating curiosity to enhance learning. Education Sciences and Psychology, 2(19)
  • Biggs (1996) Enhancing teaching through constructive alignment, Higher Education 32:1-18