Onderzoek

Onderwijsinnovatie en -onderzoek zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. In samenwerking met of in opdracht van scholen, opleidingen, andere instellingen en overheid voert Onderwijsadvies & Training praktijkgericht onderzoek uit. Deze zijn van korte of langere duur. Het kan daarbij gaan om onderzoek voorafgaand aan veranderingen, bijvoorbeeld als ‘nulmeting’ of ten behoeve van een optimaal onderwijsontwerp. Tijdens en na innovaties is het onderzoek meestal gericht op monitoring en evaluatie van effecten en eventuele optimalisatie (bijvoorbeeld in design-based onderzoek). Op het niveau van scholen en opleidingen kan het onderzoek ook in het teken staan van scenario-ontwikkeling of beleidsvorming.