Interdisciplinair onderwijs ontwerpen met constructive alignment

Vier studenten met elkaar in overleg / Four students in conversation

Het idee om een les, cursus of programma met een interdisciplinaire invalshoek te ontwikkelen ontstaat vaak binnen een groep enthousiaste docenten uit verschillende vakgebieden. Het kan vervolgens lastig zijn om de gedeelde visie op het inhoudelijke onderwerp goed te vertalen naar concreet onderwijs, waarin studenten oefenen met het integreren van de theorieën, concepten en methoden uit verschillende vakgebieden. In dit artikel lees je hoe je een sterke basis voor interdisciplinair onderwijs legt met behulp van de algemene principes van constructive alignment (Biggs & Tang, 2011).

Welk model van interdisciplinair werken is geschikt?

Het ontwerpproces begint met het selecteren van een model waarin gewerkt wordt met meerdere disciplinaire perspectieven, dat past bij het onderwijs (zie artikel: Multi-, inter, transdisciplinariteit: wat is wat?). Het gekozen model geeft richting aan de manier waarop kennis, vaardigheden en attitudes in het onderwijs verankerd kunnen worden om studenten interdisciplinair werken te laten ontwikkelen.

Een vraag die de keus voor een model kan vergemakkelijken is: Wat moet de student die wij opleiden kunnen? Als het antwoord op deze vraag is dat de student kan omgaan met het ervaren van discontinuïteit tussen verschillende werelden, zoals de wetenschap en de praktijk, dan kan het transdisciplinaire boundary crossing model (Akkerman & Bakker, 2011) geschikt zijn. Via de stappen van dit model leren studenten als bruggenbouwer te fungeren tussen bijvoorbeeld de wereld van de gemeente en die van de universiteit.

Het interdisciplinaire model van Repko en Szostak is een goede keuze als je studenten wilt leren een vraagstuk naast hun eigen discipline ook vanuit andere wetenschappelijke disciplines te benaderen, en stapsgewijs te komen tot integratie van perspectieven. Andere modellen waarlangs interdisciplinair onderwijs vormgegeven kan worden zijn systeemdenken (Matthews, 2008) en travelling concepts (Bal & Marx-MacDonald, 2002).

Constructive alignment toepassen op interdisciplinair leren

De volgende stap in het ontwerpen is om de te leren kennis, vaardigheden en attitudes volgens de principes van constructive alignment vorm te geven in het onderwijs. Dat betekent dat de leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing zo op elkaar worden afgestemd dat wat je wilt dat er wordt geleerd (de leeruitkomsten) ook wordt geoefend in het onderwijs (leeractiviteiten) en dat er vervolgens wordt vastgesteld of dat ook daadwerkelijk geleerd is (toetsing).

Om te garanderen dat de interdisciplinaire invalshoek ook daadwerkelijk onderdeel wordt van het curriculum, moeten de uitgangspunten van het gekozen model expliciet gemaakt worden in leeruitkomsten, activiteiten en toetsing. Het maakt daarbij niet uit bij welk onderdeel er wordt begonnen; leeractiviteiten en toetsing kunnen gevormd worden rond geformuleerde leeruitkomsten, maar evengoed kunnen leeruitkomsten volgen uit bestaande leeractiviteiten of toetsen.

De driehoek van constructive alignment laat de samenhang tussen de leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing zien.

Door constructive alignment wordt interdisciplinair leren dus verankerd in het onderwijs op het kleinste recursieniveau: de leeractiviteiten. Omdat de leeractiviteiten op heel veel verschillende manieren kunnen worden geïntegreerd in de afzonderlijke cursussen van een minor of programma, zorgt het expliciteren van een kader van samenhangende leeruitkomsten, activiteiten en toetsing voor veel flexibiliteit bij het ontwerpen en tegelijkertijd voor samenhang tussen de onderwijsonderdelen.

Disciplinaire bagage

Naast nadenken over leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing, is het bij interdisciplinair onderwijs tot slot belangrijk na te denken over wie meedoet aan het onderwijs (student en docent) en welke disciplinaire ‘bagage’ zij meenemen. Komen de docenten vanuit één of verschillende disciplines? Geven zij samen les? Hoe is de samenstelling van de studentengroep: homogeen, heterogeen, of vrij homogeen met een of twee studenten uit een andere discipline? Ook de deelnemers hebben veel invloed op hoe je het onderwijs organiseert en uitvoert.

Voorbeelden

Bekijk hieronder twee voorbeelden van interdisciplinair onderwijsontwerp, gebaseerd op het model van Repko en Szostak.

Conclusie

Naast bewustzijn van de rol van docent en studenten, leg je een sterke basis voor interdisciplinair onderwijs door de uitgangspunten van een passend model expliciet te maken in leeruitkomsten, activiteiten en toetsing welke met elkaar zijn afgestemd volgens constructive alignment. Deze praktische aanpak is een anker voor docenten in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs en voor studenten in het begrijpen van hun leerervaring.

Aan de slag met interdisciplinair onderwijs

Onderwijsadvies & Training geeft docenten, opleidingsmanagers en onderwijsontwikkelaars binnen en buiten de Universiteit Utrecht advies over interdisciplinair onderwijs. Lees meer of neem contact op via onderwijsadviesentraining@uu.nl.

Referenties

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational research, 81(2), 132-169.

Bal, M., & Marx-MacDonald, S. (2002). Travelling concepts in the humanities: A rough guide. University of Toronto press.

Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university. What the student does (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education (UK).

Matthews, L. G. (2008) Using systems thinking to improve interdisciplinary learning outcomes. Issues in integrative studies 26 (pp.73-104).

Repko, A. F. & Szostak, R. (2017). Interdisciplinary research: process and theory. 4th edition. Thousand Oaks: Sage.

Kennisdossier O&T (2021?): Multi-, inter-, transdisciplinariteit: wat is wat? https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/kennisdossiers/themadossier-interdisciplinair-onderwijs/multi-inter-en-transdisciplinariteit-wat-is-wat

Figuur: https://myteachingcom.wordpress.com/constructive-alignment/

Pressure cooker, LAS: https://cat-database.sites.uu.nl/knowledge_item/ervaring-opdoen-met-het-interdisciplinaire-onderzoeksproces/