Differentiëren in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
- Anonymous -

Zodra kinderen starten met onderwijs volgen – in Nederland is een kind dan tussen de 2,5 en 6 jaar oud – zijn er al grote verschillen tussen de ervaringen die kinderen hebben opgedaan. Het is daarom goed om al in de VVE-periode aandacht te hebben voor differentiatie.

Door uit te gaan van de verschillen tussen kinderen en een gedifferentieerd aanbod te creëren krijgen kinderen optimaal de kans om op voldoende niveau door te stromen naar groep 3.

Er zijn verschillende manieren om te differentiëren. We bespreken er hier drie:

Contactpersoon