Hoe beoordeel je de peer feedback van een grote groep studenten?

Stel, je wilt een grote groep van ruim 200 studenten peer feedback laten geven met behulp van pitch2peer. Hoe kun je dan de gegeven peer feedback beoordelen van al die studenten die allemaal tweemaal feedback hebben gegeven? 

Het is goed om eerst bij twee vragen stil te staan:

  1. Wat is de functie van de peer feedback;
  2. Met welk doel wordt de peer feedback beoordeeld.

Peer feedback kan worden ingezet als een extra moment van feedback voor studenten, misschien wel in plaats van feedback van een docent. Het is dan vooral belangrijk dat de peer feedback zinvol is voor de student die de feedback ontvangt, zodat die een volgende stap kan zetten met de pitch (of een andere opdracht waar de student feedback op heeft gekregen).

Een andere optie is dat peer feedback als leeractiviteit wordt ingezet, waarbij het een reflectiemoment is voor de gever van de peer feedback. De peer feedbackgever ziet het werk van twee andere studenten en gebruikt dit als input om de eigen pitch (of een ander soort opdracht) te verbeteren.

Het beoordelen van peer feedback van meer dan 200 studenten, die allemaal twee pitches van feedback hebben voorzien, is een grote klus. Deze klus wordt nog eens bemoeilijkt doordat je goede beoordelingscriteria nodig hebt om te kunnen bepalen wanneer een student bijvoorbeeld een 7 of een 8 krijgt. Daarom stip ik een aantal alternatieven voor beoordeling door de docent aan, die afhankelijk zijn van het doel van het beoordelen.

Wil je vooral een stok achter de deur zodat studenten op een serieuze manier peer feedback geven? Dan is het zinvol om de peer feedback deel te maken van de inspanningsverplichting van de cursus en minimumeisen voor de feedback te bepalen. Die minimumeisen kunnen bijvoorbeeld een minimum aantal woorden zijn of een minimum aantal gegeven suggesties. Als beoordeling kan de docent de feedback scannen en checken of studenten aan de minimumeisen hebben voldaan en dit afvinken (of niet).

Wil je weten of de peer feedback zinvol is voor de student die de feedback ontvangt? Dan kan je dit aan de ontvangende student voorleggen met één of enkele vragen die de student beantwoordt. Vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welke suggestie heb je overgenomen en waarom? Welke feedback was (on)duidelijk en hoe kwam dat?

WIl je weten of het geven van peer feedback de student aan het denken heeft gezet? Dan kan je elke student vragen om in de eindpitch, of andere eindopdracht, ook te benoemen wat de student goed vond aan het werk van de twee andere studenten en hoe dit is meegenomen in de eigen opdracht.

Wil je peer feedback vooral inzetten als leeractiviteit, zodat studenten hier beter in worden? Dan kan je als docent een steekproef nemen uit de gegeven peer feedback en aan de hand van veelvoorkomende aspecten een aantal algemene feedbackpunten formuleren die studenten kunnen toepassen wanneer ze in het vervolg peer feedback geven.

Bij de alternatieven die ik beschrijf is het belangrijk om aandacht te besteden aan de instructie aan studenten voordat ze peer feedback geven. Een duidelijke instructie in combinatie met gebruik van criteria voor de peer feedback helpt de studenten om de peer feedback van goede kwaliteit te laten zijn.

Andere concrete tips voor het effectief inzetten van peer feedback, lees je in dit artikel.

Auteur

Dit artikel is geschreven door oudcollega Lindy Wijsman.