Hoe laat je jezelf overhoren door een chatbot?

Mannelijke student denkt na tijdens het studeren

Veel studenten en leerlingen gebruiken chatbots als een soort Google. Heel handig natuurlijk, maar als je écht goed wilt leren dan moet je de chatbot de vragen juist aan jou laten stellen. Op die manier maak je het leren heel actief: je laat je hersenen harder werken en daardoor leer je uiteindelijk meer. Als je met een chatbot studeert is het wel belangrijk dat je weet hoe je de chatbot goede vragen laat stellen. Onderstaande tips kunnen hierbij helpen.

Maak goede prompts voor de chatbot

  • Gebruik de leerdoelen (of leerstof) uit de studentenhandleiding om vragen genereren. De leerdoelen geven aan wat je moet kunnen aan het einde van de cursus. Met de chatbot kun je checken of je al aan het leerdoel voldoet.
  • Voeg je jaar toe of het niveau van het vak om beter passende vragen te krijgen. Het is niet handig om de stof over DNA op middelbare school-niveau te oefenen als je in je tweede jaar van de bachelor Biologie zit.
  • Op dit moment zijn de meeste chatbots beter in het Engels, dus het kan handig zijn om je te laten overhoren in het Engels. Zeker als het tentamen ook Engelstalig is.

Laat de chatbot verschillende typen vragen stellen

  • Laat de chatbot verschillende soorten vragen stellen (multiple-choice, open vragen, etc.). Bij open vragen moet je zelf het antwoord genereren. Dat is soms vervelend, maar zorgt er wel voor dat je hersenen hard aan het werk moeten. 
  • Vraag naast kennisvragen (zoals definities) ook naar begrips- en toepassingsvragen. Chatbots kunnen ook hogere-ordevragen stellen, dus ook als je kennis moet kunnen toepassen op praktijkcasussen dan kun je dit oefenen.

Vraag feedback aan de chatbot

  • Gebruik een vraag-antwoord format: Laat de chatbot één voor één vragen aan je stellen en beantwoord die. Als je een vraag verkeerd beantwoordt, kan de chatbot uitleggen waarom het antwoord fout is. Dit helpt je om van je fouten te leren.

Gebruik alle bovenstaande tips en tricks om jezelf goed te laten overhoren door een chatbot. Blijf hierbij wel kritisch en check de vragen met je boek of college-aantekeningen. Chatbots zijn niet perfect en maken ook fouten. Gelukkig leer je ook weer van het checken van de vragen.

Meer tips

Naast overhoren kan een chatbot je ook helpen bij het studeren en schrijven van essays. Hoe je dat doet, lees je in het artikel Een chatbot als persoonlijke leercoach.

Tips en trainingen

Ben je op zoek naar een betere studie-aanpak, of wil je bepaalde studievaardigheden verder ontwikkelen? Bekijk welke trainingen je bij ons kunt volgen, of neem een kijkje bij onze andere studietips.