De moeilijkste tip ooit: doe eens niks!

Opgestoken vingers van leerlingen

Negeer opgestoken vingers van leerlingen die een vraag hebben.
Negeer gefronste wenkbrauwen en vragende gezichten.
Steek je handen in je zakken en wees stil.
Kortom: Doe even niets...

Negeer de opgestoken vinger

Als leerlingen een opdracht hebben gekregen waarmee ze zelf aan de slag gaan en we zien een opgestoken vinger, snellen we er vaak meteen op af en duiken we in de materie. Het siert ons: we willen helpen. Minder aardig gezegd: we vertonen obergedrag. De tip van vandaag is: doe even niets!!!

Waarom?

  • Leerlingen moeten de kans krijgen om de stof actief te verwerken. Dus laat ze maar even zelf puzzelen en zweten. Er zijn genoeg andere bronnen die ze kunnen raadplegen. Ze kunnen bijvoorbeeld de opdracht nog een keer goed lezen, in het  boek kijken of een medeleerling om raad vragen. Dus: we activeren het leren en maken leerlingen minder lui.
  • Het geeft rust in de klas. Doordat we met de leerlingen in de materie duiken, verliezen we vaak de aandacht voor al het andere om ons heen. Ook dat siert ons, vakidioten als we zijn. Maar het kan voor de andere leerlingen een vrijbrief zijn om te praten en niet met de opdracht bezig te zijn. Door op een centrale plek te staan, rond te kijken en verder niets te doen, heb je overzicht. Je controleert daardoor op een zachte manier het werkklimaat.

Voorwaarde

Er is één voorwaarde om dit te kunnen doen: je instructie moet volkomen helder zijn. Leerlingen moeten weten wat ze moeten doen.

Deze tip is geschreven door: