Educatieve Middelen Pool

De Educatieve Middelen Pool (EMP) biedt faculteiten de mogelijkheid om onderwijskundig advies in te huren voor kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP kan worden ingezet voor een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument, een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging.

Voor elke faculteit zijn jaarlijks uren beschikbaar, gebaseerd op het aantal studenten, voor deze onderwijskundige ondersteuning. Daarvan wordt per faculteit 10% afgezonderd ten behoeve van onderwijskundig advies voor docenten, in de vorm van een professioneel consult

Overgang naar nieuwe EMP-aanbieders

Sinds het collegejaar 2018-2019 is het mogelijk om naast de gebruikelijke ondersteuning vanuit Onderwijsadvies en Training (O&T) maximaal 10% van de EMP-uren te laten verzorgen door drie andere aanbieders, namelijk het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, het Freudenthal Instituut en USBO advies. In collegejaar 2019-2020 is dat maximaal 30% en zo loopt dit percentage jaarlijks op tot 100% in 2022-2023. Voor alle duidelijkheid: uit dit vrij te besteden gedeelte kan ook voor adviseurs van Onderwijsadvies en Training gekozen worden.

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de Educatieve Middelen Pool

De EMP-uren worden zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. De Board van het Centre for Academic Teaching stelt jaarlijks enkele specifieke thema’s vast waarbinnen kan worden aangevraagd.

Toekenning uren

De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (voor UU-medewerkers te vinden op intranet).

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met je facultaire contactpersonen. Een overzicht van de projecten vind je hier (2018-2019) en hier (2019-2020).

Contactpersoon EMP

dr. Ada Kool
T  06 45 630 081
A.Kool@uu.nl