Is mijn nieuwe CEL-cursus wel academisch genoeg?

Studenten werken samen aan een maatschappelijk probleem

Community Engaged Learning is hot. Steeds meer docenten ontwikkelen cursussen waarin studenten samen met maatschappelijke partners kunnen werken aan vraagstukken uit de praktijk. Een vraag die hierbij regelmatig terugkomt: is de cursus wel academisch genoeg?

Het is handig om eerst stil te staan bij wat we eigenlijk onder ‘academisch’ verstaan. Vaak schuilt achter deze term het beeld van de academicus als onderzoeker met diepgaande disciplinaire kennis. Studenten in CEL-cursussen kijken juist over de grenzen van de discipline heen, en leren wetenschappelijke inzichten te verbinden met kennis uit de praktijk.

We zien bijvoorbeeld in de coronacrisis dat we beide soorten wetenschappers nodig hebben. De onderzoekers met diepgaande disciplines voor het ontwikkelen van vaccins en behandelmethoden, en onderzoekers met een bredere blik voor het verbinden van inzichten vanuit medische, psychologische, maatschappelijke en economische invalshoeken.

Comply or Explain?

Met de vraag of een CEL-cursus academisch genoeg is, kun je dan ook twee kanten op: comply or explain.

Als je de cursus meer ‘academisch’ wilt maken in de traditionele zin (comply), kun je bijvoorbeeld een paper inlassen, waarin studenten de wetenschappelijke inzichten over het onderwerp beschrijven. Het blijft echter belangrijk dat studenten hun bevindingen ook vertalen naar een lekenpubliek, in welke vorm dan ook.

De tweede optie is je onderwijsdirecteur ervan te overtuigen dat het analyseren van maatschappelijke problemen en het leren verbinden van wetenschappelijke kennis met praktijkkennis ook waardevolle academische kwaliteiten zijn, die met een beetje goede wil ook prima onder de ‘Dublin descriptors’ kunnen vallen (explain).

Advies

Ook aan de slag met Community Engaged Learning in je onderwijs, en heb je behoefte aan advies? Neem dan contact op met Onderwijsadvies & Training.

Auteurs

Dit artikel is geschreven door de collega's van Team Interdisciplinary and Community Engaged Learning (Onderwijsadvies & Training).

Contact