Leven Lang Ontwikkelen

Student in collegezaal steekt hand op

Onze samenleving vraagt steeds meer om professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen. Onderwijsadvies & Training geeft advies over het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs voor professionals.

Universiteiten en hogescholen zien het opleiden van professionals als een belangrijke taak naast onderwijs in de initiële bachelor- en masteropleidingen. Voor sommige docenten betekent dit dat ze naast het lesgeven aan studenten ook vaker met professionals aan de slag gaan. Dit vraagt om nèt even een andere kijk op het vormgeven en begeleiden vanwege de specifieke kenmerken en behoeften van professionals. O&T kan hierbij ondersteunen.

Naast docenten en onderwijsmanagers op hoger onderwijsinstellingen, ondersteunen we ook L&D-betrokkenen in het bedrijfsleven en overheidsorganisaties bij het vormgeven en begeleiden van branche- en bedrijfsopleidingen.

Didactisch advies 

Enkele voorbeelden van didactische vragen waarmee we kunnen helpen:

  • Hoe, wanneer en op welke manier betrek ik het werkveld bij het ontwerpen van onderwijs voor professionals?
  • Hoe kan ik het ontwerp van mijn onderwijs laten aansluiten op de behoeften en kenmerken van mijn professionele doelgroep?
  • Hoe stem je in begeleiding af op een doelgroep van professionals?
  • Welke mogelijkheden voor monitoring van voortgang en voor beoordeling zijn er?

Contact

Heb je een adviesvraag over vormgeving en begeleiding van onderwijs voor professionals? Neem dan contact op met Hanne ten Berge.

Advies en ondersteuning voor UU-docenten

UU-docenten en onderwijsontwikkelaars kunnen ook terecht bij O&T voor praktische ondersteuning bij het inrichten van de digitale leeromgeving. Meer weten? Mail dan naar educationaltools@uu.nl. Op intranet vind je ook handige informatie.