Individuele begeleiding

Ons uitgangspunt is dat studenten zoveel mogelijk in een workshop of cursus werken aan het verwerven van de gewenste vaardigheden. De ervaring heeft geleerd dat het participeren in een groep medestudenten vaak meerwaarde heeft boven een individuele aanpak. Er kunnen echter redenen zijn die een individuele begeleiding wenselijk maken.

Studenten kunnen individuele begeleiding bij het ontwikkelen van academische vaardigheden aanvragen. Deze mogelijkheid wordt in de volgende gevallen geboden:

  • studenten die in verband met de roostering of door persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een training
  • studenten met een zeer specifieke vraag die niet in een van onze trainingen aan bod komt
  • internationale studenten die vragen hebben die niet in ons Engelstalige aanbod behandeld worden
  • een student heeft de behoefte om na afloop van een cursus een individueel vervolg af te spreken

Frequentie

Drie consulten van 1 uur.

Oriënterend gesprek

De wenselijkheid van individuele begeleiding wordt altijd vooraf bekeken tijdens een oriënterend gesprek. Een oriënterend gesprek kun je direct aanvragen via academischevaardigheden@uu.nl

Kosten

UU-studenten betalen €15,- (inschrijfkosten) voor 3 consulten.