Advies of training bij de inzet van interventies NPO

Scholier in de klas luistert naar docent

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen een ‘menukaart’ met interventies voor de aanpak van corona-achterstanden. Onderwijsadvies & Training helpt bij het maken van de juiste keuzes en adviseert over de invulling van de interventies. Ook begeleiden wij bij het opzetten en evalueren. Een docententraining (op maat) is een van de mogelijkheden.

Wij hebben expertise en praktijkervaring op een aantal interventiegebieden: 

Kennis en vaardigheden: Feedback

Feedback kan heel versterkend zijn voor het leren van leerlingen. Toch is het effectief inzetten van feedback aardig complex. Richtinggevende vragen zijn:

  • Hoe geef ik doelgerichte feedback, zonder dat het me te veel tijd kost?
  • Hoe koppel ik feedback aan formatief toetsen (‘assessment for learning’)?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen actief met feedback aan de slag gaan? 
  • Hoe zet ik peer feedback op een effectieve manier in?

Onze onderwijskundigen hebben expertise op het gebied van feedback en een aantal van ons is opgeleid tot beeld- en didactisch coach. We geven docententrainingen over effectieve docent-feedback, peer feedback en ‘assessment for learning’ (een vorm van formatief toetsen). In onze trainingen leggen we altijd een koppeling met de praktijk, wat wil zeggen dat docenten tussen bijeenkomsten door actief aan de slag gaan met het oefenen in de praktijk. 

Contact

Meer weten over de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem contact op met:

Executieve functies: Metacognitie en zelfregulerend leren

Steeds meer scholen willen leerlingen zelfstandig – en op hun eigen niveau – laten werken. Sommige scholen doen dit met flexuren, andere willen leerlingen binnen de normale lessen meer ruimte geven. Het ‘zelfgereguleerd leren’ is ook iets dat leerlingen moeten leren. 

Onze experts op dit vlak kunnen een cursus geven waarin zij docenten helpen bij het opzetten van interventies die het zelfgestuurd leren stimuleren en ondersteunen. Aan de hand van een model van zelfgestuurd leren maak je zelf materiaal of een lesplan dat je test in de praktijk. Het resultaat kan een handreiking zijn met voorbeelden en richtlijnen voor andere collega’s. 

Contact

Meer weten over de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem contact op met:

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden: datageïnformeerd werken

Wat zeggen de resultaten van leerlingen over wat zij al beheersen en wat hun hiaten zijn? Door goed naar toetsresultaten te kijken en daar de juiste vragen bij te stellen, krijg je inzicht in het niveau van je leerlingen en wat ze nog nodig hebben. Ook formatieve toetsen kun je op deze manier benutten. Bovendien is het ook goed om te kijken wat de gevolgen zijn van de interventies die je gaat inzetten: wat zie je hiervan terug in de resultaten, en wat betekent dit?

Onze trainers hebben veel ervaring met deze manier van werken en kunnen trainingen of begeleiding geven aan vaksecties, teamleiders en data teams (in wording).  

Contact

Meer weten over de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem contact op met: