Matinee Café

Het Matinee Café is een (online) ontmoetingsplek voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs, pabodocenten, schoolleiders en onderzoekers.

Ieder schooljaar wordt een nieuwe reeks Matinee Cafés aangeboden over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijsonderzoek en de relevantie voor de praktijk. Tijdens elk Matinee Café staat een specifiek thema centraal.

Het programma start om 15.30 uur met een inleiding door een onderzoeker en/of leerkracht. Daarna gaan we aan de slag en is er ruimte voor discussie. Om 17.00 uur wordt afgesloten met een borrel.

Organisatie

Het Matinee Café wordt georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, Universiteit Utrecht en de schoolbesturen van het PO Partnerschap Provincie Utrecht.

Agenda

17-06-2021

Onderzoek doen naar je eigen thematisch onderwijs

Organisatie: Universiteit Utrecht

16-09-2021

Onderwerp volgt

11-11-2021

Onderwerp volgt

13-01-2022

Onderwerp volgt

10-03-2022

Onderwerp volgt

21-04-2022

Onderwerp volgt

16-06-2022

Onderwerp volgt