PO Conferentie

Animatie van gekleurde balletjes die als een toren op elkaar balanceren

Op woensdag 7 februari 2024 is er weer een PO Conferentie voor leraren, pabo-docenten, schoolleiders, studenten en onderzoekers uit de regio Utrecht. Na de plenaire openingslezing van Lotte Henrichs over gelijkwaardig samenwerken in het Utrechtse onderwijsveld, kun je deelnemen aan diverse workshops over basisvaardigheden. 

Direct aanmelden

Programma overzicht

  • 15.00 - 15.45 uur: Openingslezing door Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)
  • 16.00 - 16.45 uur: Workshopronde 1
  • 16.45 - 17.15 uur: Posterpresentatie werkplaatsen en studenten
  • 17.15 - 18.00 uur: Workshopronde 2

Openingslezing: Gelijkwaardig samenwerken in het Utrechtse onderwijsveld

Vroeger werden universiteiten nog wel eens gezien als ivoren toren, een plek waar kennis werd vergaard in een vrij geïsoleerde setting. Maar die tijd ligt gelukkig achter ons. Zo heeft de Universiteit Utrecht ‘Open science’ hoog in het vaandel staan, en werkt hard aan het opener en toegankelijker maken van wetenschappelijk onderzoek. 

Een voorbeeld hiervan is dat er vaker en zichtbaarder wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in zogenaamde Research Practice Partnerships (RPPs). Dat gebeurt in allerlei domeinen, ook in het basisonderwijs. De focus ligt op samen onderzoek doen, samen kennis ontwikkelen, samen opleiden en samen professionaliseren. Wat werkt wel, wat niet, en onder welke omstandigheden? Onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen elkaars expertise goed gebruiken om antwoorden te vinden op dit soort vragen. 

Maar hoe doe je dat, samenwerken in partnerschappen die een brug slaan tussen praktijk en wetenschap  En wat kunnen we leren uit internationaal onderzoek naar de voorwaarden van succesvolle partnerschappen? Hierover vertelt Lotte Henrichs tijdens deze openingslezing. Ook laat zij zien hoe deze voorwaarden naar voren komen in de Werkplaats Onderwijsonderzoek - Gelijke Kansen (een voorbeeld van een Utrechts RPPs). De lessen uit zowel het internationale als het Utrechtse onderzoek, bieden handvatten voor duurzaam en gelijkwaardig samenwerken in het Utrechtse onderwijsveld.

Lotte Henrichs is universitair docent bij Onderwijswetenschappen / Educatie (Universiteit Utrecht). Zij geeft onderwijs bij de lerarenopleidingen en doet onderzoek naar Cultureel Sensitief Lesgeven in een grootstedelijke context.

Workshops basisvaardigheden

Er zijn twee workshoprondes. Elke ronde bestaat uit de onderstaande vier workshops, die aansluiten bij de basisvaardigheden. In elke workshop komt ook een spreker uit het veld aan het woord, die het onderwerp toelicht vanuit de eigen praktijk.

Aanmelden en kosten

Meld je via onderstaand formulier aan voor de PO Conferentie 2024. Deelname kost 75 euro. Schoolbesturen en instellingen die deelnemen aan het PO Partnerschap, betalen de deelnamekosten van hun personeel. Dit kun je aangeven in het formulier.

Meld je aan!

Over de PO Conferentie

Tijdens de PO conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. We delen inzichten uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op scholen en bij kennisinstellingen (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams). Zo verbinden we de lespraktijk en onderwijsonderzoek met elkaar, en kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers van elkaar leren.

Samen leveren we een bijdrage aan het versterken van onderwijs voor alle leerlingen in Utrecht

Organisatie

De PO Conferentie Regio Utrecht is een initiatief van het PO Partnerschap Provincie Utrecht. Meer weten over onderwijsonderzoek en de relevantie ervan voor de praktijk? Het PO Partnerschap is het hele jaar door actief. Zo organiseren we drie keer per jaar een PO Matinee Café met wisselende thema’s. 

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met po@uu.nl. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de PO-nieuwsbrief.

Terugblik eerdere PO Conferenties

Onderaanzicht van een rij gekleurde potloden
  • Terugblik PO Conferentie 2023
    Het onderwijs terug naar de basis; wat betekent dat en wat is daarvoor nodig?
  • Terugblik PO Conferentie 2022
    Kansengelijkheid en keynote over inclusief onderwijs in meertalige klassen.