PO Conferentie 2022

Geen theorie zonder praktijk, geen praktijk zonder theorie

Woensdagmiddag 2 februari 2022 is de derde PO Conferentie Regio Utrecht voor leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. Tijdens deze online conferentie delen we de laatste inzichten uit onderzoek van kennisinstellingen en scholen.

Het thema kansengelijkheid staat centraal. We starten met een keynote door Jantien Smit over inclusief onderwijs in meertalige klassen, gevolgd door twee workshoprondes. Bij alle activiteiten maken we de koppeling tussen theorie en praktijk.

Programma

  • 14.15-14.30 uur: Inloop / inlog
  • 14.30-14.35 uur: Welkom
  • 14.35-15.20 uur: Keynote Jantien Smit 
  • 15.20-15.30 uur: Pauze
  • 15.30-16.20 uur: Workshopronde 1
  • 16.20-16.30 uur: Pauze
  • 16.30-17.20 uur: Workshopronde 2
  • 17.20-17.45 uur: Afsluiting

Keynote: “Juf, mag ik in het Turks denken?”

Naar inclusiever onderwijs in meertalige klassen

Foto van Jantien Smit
Jantien Smit is lector meertaligheid en onderwijs aan de Hogeschool Utrecht

Om gelijke(re) kansen van leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen, is een inclusieve didactiek nodig, die gericht is op participatie van alle leerlingen in alle lessen. Daarbij is taal de sleutel: het middel waarmee leerlingen kunnen meepraten, -lezen, -schrijven en -denken in het onderwijs. In haar openingslezing benoemt Jantien Smit kenmerken van zo’n inclusieve didactiek, waarbij ze onder andere stilstaat bij de rol van thuistalen in het onderwijs: hoe kunnen onderwijsprofessionals thuistalen een plek geven, om daarmee het leren en welbevinden van meertalige leerlingen te bevorderen?

Vervolgens trekt Smit het begrip ‘inclusie’ breder: “meedoen” vindt niet alleen binnen de schoolmuren plaats, maar juist ook in interactie met de buitenwereld. Denk daarbij aan het leren thuis en de rol van ouders, maar ook aan non-formeel leren, zoals in wijkcentra of musea. Smit introduceert het onlangs gestarte, zesjarige onderzoeksproject Multilingual Voices in STEM Education (o.l.v. professor Elma Blom, Universiteit Utrecht). Dit project ontwikkelt en onderzoekt een meertalige aanpak binnen én tussen leeromgevingen voor het reken- en W&T-onderwijs. Daarbij is niet de “taalachterstand” van meertalige leerlingen het uitgangspunt, maar juist de talenrijkdom en het meertalige potentieel dat zij meebrengen naar de klas.  

Na afloop van de lezing reflecteren twee schooldirecteuren vanuit hun eigen praktijk op thema’s die Smit aansnijdt:

  • Directeur Gwendolyn de Graauw en leerkracht Maud Oude Lenferink van Stepping Stones Utrecht gaan in op de rol van (vak)taalontwikkeling en het benutten van thuistalen in tweetalig (CLIL-)onderwijs: welke kansen en belemmeringen ervaart zij vanuit haar context? Wat kunnen we leren van de CLIL-aanpak?
  • Karin van den Hoven (directeur van de Kinderhof, Amersfoort) richt de blik naar buiten: hoe kunnen ouders en relevante instanties worden betrokken ter bevordering van inclusiever onderwijs en gelijkere kansen? En welke aanknopingspunten biedt het talige perspectief daarbij?

Workshops

Workshopronde 1

Workshopronde 2

De workshop 'Burgerschapsvisie ontwikkelen en implementeren' van Naomi Calis is helaas komen te vervallen.

Aanmelden

Deelname aan de conferentie kost 35 euro. Schoolbesturen en instellingen die deelnemen aan het PO Partnerschap, dragen de deelnamekosten van hun personeel. Dit zijn: Hogeschool Utrecht, KPOA, KSU, Marninx Academie, PCOU Willibrord, SPO Utrecht, Universiteit Utrecht.

Aanmeldformulier

Over de PO Conferentie

Tijdens de PO conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. We delen kennis over de laatste inzichten uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op kennisinstellingen, en uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op de school zelf (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams).

Het onderzoek dat uitgangspunt is voor de workshops tijdens de conferentie verbindt theorie en praktijk. Ofwel omdat de onderzoeksvraag voortkomt uit de lespraktijk, ofwel omdat de theorie aan de dagelijkse gang van zaken in de klas wordt gekoppeld.

Samen leveren we een bijdrage aan het versterken van onderwijs voor alle leerlingen in Utrecht

Organisatie

De PO Conferentie Regio Utrecht is een initiatief van het PO Partnerschap Provincie Utrecht. Meer weten over onderwijsonderzoek en de relevantie ervan voor de praktijk? Het PO Partnerschap is het hele jaar door actief. Zo organiseren we zes keer per jaar een PO Matinee Café met wisselende thema’s. 

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met po@uu.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de PO-nieuwsbrief.

Terugblik PO Conferentie 2021

Bekijk een terugblik van de tweede PO Conferentie Regio Utrecht op woensdag 3 februari 2021. Je kunt er de lezing van Harry Stokhof en Ilse Wintermans terugkijken en de take-home messages van de workshops lezen.