PO Conferentie 2023: Terug naar de basis?

Onderaanzicht van een rij gekleurde potloden

In het ‘Masterplan basisvaardigen’ stelt minister Dennis Wiersma dat het onderwijs terug moet naar de basis. Wat wordt hiermee bedoeld? En als er al zoiets als een ‘basis’ bestaat, hoe zou die er dan uit moeten zien? En wat heb je als leraar nodig om deze basis goed neer te kunnen zetten in de klas? Tijdens de PO conferentie van woensdag 1 februari gaan we met deze vragen aan de slag aan de hand van de vier thema’s uit het Masterplan: taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. 

De PO conferentie Regio Utrecht vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 van 14.30 - 17.30 uur in Cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, Utrecht). De conferentie richt zich met name op leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. 

Direct aanmelden

Programma

We starten de middag met een korte introductie, gevolgd door twee rondes met parallellsessies, waar je steeds één sessie van kunt bijwonen. Het eerste deel van de middag kun je kiezen uit het thema taal of rekenen, en het tweede deel van de uit digitale geletterdheid of burgerschap. We sluiten de middag af met een interactieve sessie, waarin we bespreken hoe we de inzichten van de conferentie kunnen koppelen aan de vraag: 'terug naar de basis?'

Programma overzicht

 • 14.30 - 14.40 Introductie thema: terug naar de basis?
 • 14.40 - 15.40 Keuze uit twee parallelsessies:
  • Taal, met Mirjam Snel  (HU)
  • Rekenen, met Hans van Luit (UU)
 • 15.40 - 16.00 Pauze
 • 16.00 - 17.00 Keuze uit twee parallelsessies:
  • Digitale geletterdheid, met Petra Jansen (Marnix)
  • Burgerschap, met Anton Boonen (HU)
 • 17.00 - 17.30 Kritische en ondersteunende noten: terug naar de basis?

Inhoud parallelsessies

Tijdens een parallelsessie zal een onderzoeker eerst het them introduceren. Vervolgens is er een pitch door een school die zich profileert op dit thema. Het verhaal van de onderzoeker en de pitch van de school dienen vervolgens als basis om met elkaar in gesprek te gaan over wat een leraar hier morgen al mee kan in de klas, en wat ermee gedaan kan worden op de langere termijn in termen van visie en/of beleid.

  Over de PO Conferentie

  Tijdens de PO conferentie ontmoeten leraren, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers uit de regio Utrecht elkaar. We delen kennis over de laatste inzichten uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op kennisinstellingen, en uit onderzoek dat wordt uitgevoerd op de school zelf (bijvoorbeeld in PLG’s, ontwikkelteams, werkplaatsen onderwijsonderzoek of R&D teams). Tijdens deze conferentie maken we steeds de koppeling tussen theorie en praktijk.

  Samen leveren we een bijdrage aan het versterken van onderwijs voor alle leerlingen in Utrecht

  Organisatie

  De PO Conferentie Regio Utrecht is een initiatief van het PO Partnerschap Provincie Utrecht. Meer weten over onderwijsonderzoek en de relevantie ervan voor de praktijk? Het PO Partnerschap is het hele jaar door actief. Zo organiseren we zes keer per jaar een PO Matinee Café met wisselende thema’s. 

  Terugblik PO Conferentie 2022

  Bekijk een terugblik van de derde PO Conferentie Regio Utrecht op 2 februari 2022. Je kunt er de lezing van Jantien Smit over inclusief onderwijs in meertalige klassen terugkijken. Daarnaast is er een kort verslag over de reflectie van twee scholen uit de regio Utrecht op hoe zij in de klas omgaan met meertaligheid. Ook waren er verschillende workshops over thema’s zoals digitale geletterdheid, kansengelijkheid voor meertalige kinderen in STEM-onderwijs en over hoe meer kinderen het 1S-rekenniveau kunnen bereiken.

  Contact

  Heb je een vraag? Neem dan contact op met po@uu.nl. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de PO-nieuwsbrief.