Samenwerken in het PO Partnerschap

De wereld van het lerende kind uitdagender maken. Daar levert de Universiteit Utrecht graag een bijdrage aan. Daarom werken we in de regio Utrecht samen met basisscholen en het hoger onderwijs. Dit doen we in het PO Partnerschap. 

Na een succesvolle tweejarige pilot die ook tijdens de coronacrisis standhield, hebben de partners afgesproken om in ieder geval ook de komende drie jaar te blijven samenwerken (met ingang van schooljaar 2021-2022).

Doelstelling partnerschap

Leerkracht en leerlingen op een basisschool

Het PO Partnerschap richt zich op duurzame, gelijkwaardige samenwerking bij (praktijkgericht) onderzoek, onderwijsontwikkeling, opleiding en nascholing. Door nauwe samenwerking weten onderwijsprofessionals vanuit de verschillende partners elkaar goed te vinden, met als doel om (onderwijs)onderzoek en de praktijk te verbinden.

Wie zijn de partners?

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Vertegenwoordigers van de partners werken samen in vier teams, waarin de belangrijkste doelstellingen van het partnerschap zijn ondergebracht. Vanuit de gezamenlijke middelen worden diverse activiteiten aangeboden, zoals de jaarlijkse PO Conferentie. Daarnaast worden afstemming, overleg en communicatie gefaciliteerd. 

Structureel contact tussen scholen en onderwijskundig adviseurs 

Nieuw vanaf 2021-2022 is dat onderwijskundig medewerkers van de UU (als penvoerder van het partnerschap) drie tot vier keer per jaar in gesprek gaan met de andere partners. Dit doen we om verbindingen te leggen, elkaar te versterken en mee te denken over de aanpak van onderwijskundige vraagstukken. 

Contact

Meer weten over dit partnerschap? Of interesse om partner te worden? Mail dan naar po-partnerschap@uu.nl.