Read about this track in English.

Hoe werk ik toe naar een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)? Wat zijn de criteria? Ben ik al “senior” en hoe weet ik dat?

Docenten die inzicht willen krijgen in de criteria voor het behalen van een SKO en die willen reflecteren op hun huidige positie kunnen deelnemen aan één van de twee trajecten richting een SKO-certificaat: een oriëntatietraject of een portfoliotraject. Ook kunnen ze deelnemen aan een schrijfretraite.

ALGEMENE INFORMATIE

 • Doelgroep van alle trajecten: docenten van de Universiteit Utrecht.
 • Voertaal: de voertaal (Nederlands of Engels) is nog niet bepaald. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven.
 • Het heeft de voorkeur dat deelnemers eerst de startbijeenkomst bijwonen.

DE STARTBIJEENKOMST

In deze bijeenkomst verkennen we wat “senior in onderwijs” inhoudt door te kijken naar rolmodellen en naar de SKO-criteria. We onderzoeken welke activiteiten en ervaringen typisch thuishoren in een SKO-portfolio. Tenslotte bepaalt u waar u zelf staat gezien uw ervaring op SKO-niveau, en kunt u een keuze maken voor één van de trajecten, of voor de schrijfretraite. Na de startbijeenkomst bespreekt u uw keuze voor het vervolgtraject in een individueel gesprek met één van de begeleiders.

Datum

 • 31 oktober 2017 (14:00-17:00 uur)

Kosten
€ 190,-

Aanmelden
U kunt zich t/m 17 oktober 2017 aanmelden via het aanmeldformulier.

TRAJECT ORIËNTATIE OP SKO

In dit traject gaan we in op curriculumontwikkeling, veranderprocessen, systematisch onderwijs ontwerpen en evalueren. Aan de orde komt bijvoorbeeld ook hoe u een waardevolle bijdrage kunt leveren in commissies zoals een onderwijscommissie of curriculumcommissie. Aan het eind van het traject heeft u een plan voor het opbouwen van de kennis en ervaring die u nodig heeft voor het behalen van uw SKO.

Doelgroep
Het oriëntatietraject is bestemd voor degenen die een duidelijker idee willen krijgen van het soort ervaring dat nodig is voor een SKO en die kennis willen opdoen over cursusoverstijgende onderwerpen.

Verwachte tijdbesteding
Er zijn vier bijeenkomsten van een halve dag. Houd rekening met een totale tijdsbesteding van ongeveer 24 uur.

Data

 • 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april 2018 (donderdagen van 14:00-17:00 uur)

Voorafgaand aan het traject vindt er een individueel gesprek plaats met een van de trainers. Daarna neemt u deel aan de groepsbijeenkomsten.

Kosten
€ 860,-

Aanmelden
Aanmelden voor het oriëntatietraject kan t/m 14 december 2017. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.

TRAJECT SKO PORTFOLIO SCHRIJVEN

Elke bijeenkomst begint met (peer) feedback op elkaars teksten voor het SKO-portfolio. Naar aanleiding van de teksten en de criteria bespreken we inspirerende onderwerpen waarmee u inhoudelijke verdieping van uw portfolio kunt bereiken. Aan het eind van het traject heeft u een (bijna) afgerond SKO-portfolio dat u kunt gebruiken voor de SKO-aanvraag.

Doelgroep
Het portfoliotraject is bestemd voor degenen die voldoende ervaring hebben op SKO-niveau en die vooral graag een steun in de rug willen bij het schrijven van het portfolio. Om het portfolio af te ronden raden we u sterk aan om ook deel te nemen aan de schrijfretraite (zie verderop).

Verwachte tijdbesteding
Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van een halve dag. Reken op ongeveer 20 uur voor de bijeenkomsten, plus zoveel tijd als u zelf nodig hebt om na te denken en de conceptteksten voor het portfolio te schrijven.

Data

 • donderdag 18 januari, donderdag 15 februari, dinsdag 13 maart en donderdag 12 april 2018 (alle bijeenkomsten zijn van 15:00-20:00 uur). Alle bijeenkomsten zijn inclusief een lichte maaltijd.

Voorafgaand aan het traject vindt er een individueel gesprek plaats met een van de trainers. Daarna neemt u deel aan de groepsbijeenkomsten.

Kosten
€ 860,-

Aanmelden
Aanmelden voor het portfoliotraject kan t/m 14 december 2017. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.

SCHRIJFRETRAITE

Bij veel seniordocenten is het schijven van een SKO-portfolio een taak die blijft liggen vanwege tijdsgebrek of vragen en onduidelijkheden over criteria voor een SKO-portfolio. Deelnemen aan de schrijfretraite is een stimulans en een steun in de rug voor het afronden van het SKO-portfolio. Twee dagen in alle rust gedurende langere tijd achter elkaar aan het portfolio schrijven: dat is waar het bij de retraite om gaat. De begeleiders zijn beschikbaar om met u mee te lezen, feedback te geven en u te ondersteunen bij het vinden van geschikte literatuur.

Doelgroep
De retraite is bedoeld voor docenten die aan de SKO-criteria voldoen en hun portfolio willen schrijven/afronden.

Verwachte tijdbesteding
De retraite bestaat uit vijf dagdelen verspreid over twee dagen, inclusief een overnachting.

Data

 • 3 en 4 juli 2017 (inschrijven is mogelijk t/m 20 juni 2017)
 • 19 en 20 februari 2018 (inschrijven is mogelijk t/m 5 februari 2018)
 • 3 en 4 juli 2018 (inschrijven is mogelijk t/m 20 juni 2018)

Kosten
€ 890,- (inclusief een overnachting in een hotel)

Aanmelden
Gebruik voor aanmelding het aanmeldformulier.

Meer informatie

Neem bij vragen s.v.p. contact op met Irma Meijerman (zie haar contactgegevens hieronder).

  Begeleiders
  Telefoon: 030 253 4806
  Telefoon: 062 159 5333