Elf Higher Education Research-projecten toegekend

Wetenschappelijk onderwijs vraagt ook om een wetenschappelijke benadering van ons eigen onderwijs. Het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) van de Universiteit Utrecht stimuleert docenten om zich te ontwikkelen en hun eigen onderwijs voortdurend te onderzoeken.

Het focusgebied Higher Education Research (HER) verbindt al het onderzoek naar hoger onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Door onderzoekers van verschillende disciplines met elkaar te verbinden, wordt gewerkt aan een kennisbasis over hoger onderwijs, zodat onderwijsaanpassingen kunnen voortbouwen op de al bestaande kennis over onderwijs.

Onlangs zijn er vier grote HER-projecten toegekend, gericht op onderwijsonderzoek binnen diverse disciplines:

Daarnaast zijn er nog zeven kleinere beurzen toegekend in het laatste deel van deze termijn van het onderzoeksfocusgebied HER:

Heb je interesse om zelf ook onderzoek te doen naar onderwijs? Er zijn verschillende opties om hiervoor een beurs aan te vragen. Bekijk deze op de Educational Scholarship-pagina of neem contact op met her@uu.nl.