“De Nederlandse geschiedenis is bedacht in de negentiende eeuw.”

Onderzoeksfocus: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen in historisch perspectief, Moderne Nederlandse geschiedenis, Naoorlogse geschiedenis van Nederland

James Kennedy (1963) is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning aan de Universiteit Utrecht. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht.

Expertise over de naoorlogse geschiedenis
Zijn expertise is de naoorlogse geschiedenis, in eerste instantie Nederland, maar ook met het oog op transnationale en vergelijkende perspectieven. De algemene focus ligt op het snijvlak van de politieke, sociale en culturele geschiedenis van deze periode, met een bijzondere interesse voor de ethische dimensies van het beleid en de relatie tot de samenleving. Dit heeft zich vertaald in boeken en subsidies over de volgende thema's:

  • Culturele verandering van "de jaren zestig"
  • Geschiedenis van euthanasie
  • Veranderingen in het maatschappelijk middenveld en het burgerschap
  • Anticorruptiestrategieën
  • Kerkstaatbetrekkingen
  • Geschiedenis van het drugsbeleid
  • Maatschappelijk Verantwoord Leren

Voorzitter vernieuwde Canon van Nederland

James Kennedy was voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde Canon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis. De Canon telt vijftig vensters: belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien. De Canon is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs.


Kennedy schrijft tweewekelijks een column in dagblad Trouw.Leeropdracht
Moderne Nederlandse geschiedenis en community engaged learning
Oratiedatum
14-11-2022