Bas van Bavel benoemd tot universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht

Prof. dr. Bas van Bavel is per 1 april benoemd tot universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht. Het gaat om een aanstelling van 0,3 fte. “Ik wil deze nieuwe positie benutten om de samenwerking binnen de Social Sciences & Humanities verder te stimuleren en om SSH-expertise beter te helpen verbinden aan technologische en biomedische expertise, met het oog op de grote vraagstukken in de samenleving.”

Historicus prof. dr. Bas van Bavel.
Hoogleraar Bas van Bavel

Volgens Bas van Bavel is het SSH-perspectief niet alleen cruciaal als het gaat om vraagstukken als maatschappelijke polarisatie, groeiende ongelijkheden, of de toekomst van democratie en rechtsstaat. Het vormt ook een noodzakelijke aanvulling op de vaak sterk technologische benadering van andere vraagstukken, of het nu gaat om de coronacrisis, de energietransitie of digitalisering. Van Bavel: “Steeds duidelijker zien we hoe SSH-expertise noodzakelijk is om tot maatschappelijk gedragen oplossingen te komen en om technologische kennis ook daadwerkelijk om te zetten in verdienvermogen en welvaart. Als universiteitshoogleraar krijg ik expliciet de leeropdracht om dat uit te dragen. In Utrecht, maar ook landelijk, zoals via de KNAW en de SSH Raad, en Europees, via de LERU en door contacten in Brussel. Ik heb daar heel veel zin in.”

Multidisciplinair

Van Bavel is binnen de Universiteit Utrecht wetenschappelijk directeur van het Strategisch Thema ‘Institutions for Open Societies’. Het centrale thema in Van Bavels eigen onderzoek is de ontwikkeling van succesvolle samenlevingen: welke institutionele voorwaarden zijn nodig om een goede samenleving op te bouwen? Van Bavel zoekt als historicus bij het beantwoorden van deze vraag veelvuldig de samenwerking met wetenschappers van andere disciplines of partners buiten de universiteit, zoals bijvoorbeeld in het onderzoek naar brede welvaart, dat hij samen doet met de Rabobank.

Steeds duidelijker zien we hoe expertise uit de sociale en geesteswetenschappen noodzakelijk is om tot maatschappelijk gedragen oplossingen te komen.

In 2019 kreeg Bas van Bavel een Spinozapremie. Volgens de selectiecommissie wordt Van Bavels werk gekenmerkt door een brede belangstelling en een krachtige onderzoeksagenda, waarbij hij steeds verrassende, originele invalshoeken weet te vinden. Hij schrijft in gezaghebbende internationale vakbladen en treedt veelvuldig op in de media, waarbij hij onder meer brede welvaart doeltreffend op de agenda zet in het publieke debat.

Universiteitshoogleraren

De Universiteit Utrecht heeft sinds 2002 een beperkte groep wetenschappers die benoemd zijn als universiteitshoogleraar. Een universiteitshoogleraar staat garant voor innovatief onderwijs en onderzoek en kan hieraan in volle vrijheid werken. Verder speelt een universiteitshoogleraar een profilerende rol in het academische en maatschappelijke debat.