Prof. dr. Elsken van der Wall

Prof. dr. Elsken van der Wall

Universiteitshoogleraar
Geneeskunde
e.vanderwall@umcutrecht.nl

“Mijn doel is om door het verbinden van onderzoek, zorg en onderwijs het leven van vrouwen en mannen met borstkanker, en van hen met een verhoogd risico daarop, steeds verder te verbeteren. Daarvoor is bundeling van kennis door intensieve samenwerking nodig, zoals die op een unieke manier te vinden is op Utrecht Science Park.”

Onderzoeksfocus: nieuwe behandelmethoden bij borstkanker, medische oncologie

Elsken van der Wall (1960) is universiteitshoogleraar, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht, hoogleraar interne geneeskunde bij de faculteit Geneeskunde en associate professor aan de John Hopkins Universiteit in Baltimore (VS). Van der Wall's wetenschappelijke interesse is gericht op het ontwikkelen van nieuwe methoden in de behandeling van borstkanker. Zij is zeer actief in de publieksvoorlichting over borstkanker.

Aandachtspunten:

  • Vroege opsporing van borstkanker
  • Behandeling van borstkanker
  • Gunstige effecten van lichaamsbeweging op het welzijn van de patiënt