Prof. dr. Willem Hendrik Gispen

Wilem Hendrik Gispen (1943) is medisch bioloog en neurowetenschapper. Van 2001 tot 2007 was hij rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biologie in Utrecht en promoveerde in 1970. Na zijn promotie deed hij postdoctoraal onderzoek in de Verenigde Staten. Hierna was hij hoofd van de afdeling Moleculaire Neurobiologie aan de Universiteit Utrecht. In 1980 werd hij hoogleraar en in 1988 directeur van het Rudolf Magnus Insituut voor Neurowetenschappen. Van 1996 tot 1999 was hij decaan van de faculteit Geneeskunde.